Loading image...

Remote loading

 
Loading image...

Basert på tilbakemeldinger fra ledende aktører i offshoreindustrien, har TESS utviklet Remote loading. Løsningen fjernstyrer bunkring av flere kjemikalier samtidig mellom forsyningsfartøy og oljeplattformer. Systemet muliggjør opptil 28 linjer i samme multibundel og leveres i lengder opp til 120 meter, slik at en supplybåt kan ligge på trygg avstand – selv i røff sjø. 


Systemet gjør det mulig å opprette ubemannede og lavbemannede installasjoner til havs.

  • Reduserer risiko for mennesker og miljø

  • Minimerer plassbehov, vekt, kompleksitet og vedlikeholdsbehov

  • Reduserer CO2-utslipp på installasjonene

  • Reduserer operasjonstid for lasteoperasjoner

  • Reduserer kostnadene i prosjekter

 

 

.

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?

 


Lars-Otto Fredriksen
Direktør slanger og ledningskomponenter

+47 957 67 695

lars-otto.fredriksen@tess.no

Kontakt oss

 

 

 

Aker BP har valgt Remote Chemical Loading som sin hovedteknologi for lasting av kjemikalier. TESS leverer løsningen, utviklet i samarbeid med Aker Solutions og Aker BP.

 

Historisk utvikling


I flere år har TESS utviklet systemet som fjernstyrer bunkring av flere kjemikalier samtidig mellom forsyningsfartøy og oljeplattformer.

Les mer