Loading image...

Bærekraft i TESS

Verdiskapning for kundene og samfunnet, både lokalt og globalt

 

 

Verdiskapning for våre kunder og lokalsamfunnene har vært i fokus siden oppstarten for over 50 år siden. Målet er å fortsatt være i front og skape verdier i en tid med store endringer. Vårt fokus på bærekraftig utvikling, innovasjon, miljø og kvalitet skal gjøre våre kunder trygge i valget av TESS som leverandør. 

 

Forankring av bærekraft


Bærekraftig forretningspraksis er forankret i TESS verdigrunnlag og våre ledelsessystemer for HMS og Kvalitet, basert på ISO standardene 9001, 14001 og 45001. Bærekraftelementene er knyttet inn i policyen som en viktig del av denne.    

Vår policy Policy for bærekraftig forretningspraksis

Les mer om bærekraftig forretningspraksisAnsvarlig innkjøp og bærekraft i leverandørkjeden


TESS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og har derfor utarbeidet retningslinjer for leverandører som et kompliment til vår egen policy. 


Etisk handel Norge har vurdert at rapporten til TESS oppfyller kravene til basisnivå.

Les mer

 

Bærekraftmål_web1.png

Utvalgte bærekraftmål


Basert på de vesentlige områdene av forretningsdriften i TESS som kan påvirke mennesker, samfunn og miljø, er vårt bærekraftarbeid og strategi basert på utvalgte bærekraftmål.

Bærekraftige mål i TESS

 
 
Les mer
Loading image...

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i TESS

Bærekraft i TESS styres gjennom ledelsessystemene. TESS øverste ledelse gjennomgår ledelsessystemene for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø i henhold til ISO standardene minimum en gang per år.

Les mer
 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Helge Guthormsen1.png
Helge Guthormsen

HMS-K Leder og bærekraftansvarlig
481 36 739
helge.guthormsen@tess.no
Kontakt