TESS er leverandør til FIAS

Fias-samlet - webImage

Over 700 handlende bedrifter
I 2003 inngikk TESS for første gang avtale med FIAS – Fiskerinæringens Innkjøpselskap AS. I dag har selskapet 180 aksjonærer og vel 700 handlende bedrifter. Oppstarten av FIAS hadde som formål å samle innkjøpsvolum fra flere bedrifter og forhandle bedre betingelser hos leverandører. TESS inngikk ny avtale med FIAS i 2015 til fordel for alle sine aksjonærer. Les mer om FIAS her: www.fiasinnkjop.no

Kunnskapsressurs om regelverket i norsk havbruksnæring
FIAS er eid av medlemsbedrifter i Sjømatbedriftene – (gamle «Norske Sjømatbedrifters Landsforening»). Sjømatbedriftene er en landsdekkende bransjeforening som er en viktig ressurs for fiskeri- og havbruksnæringen. De representerer medlemmenes behov ovenfor myndighetene i alle relevante saker, og er et aktivt bindeledd mellom medlemmer og myndigheter. Sjømatbedriftene fungerer også som en naturlig høringspart for myndighetene ved utforming og endring av regelverk.

Hva skjer i næringen?
Sjømatbedriftene har et brennende engasjement for den norske havbruksnæringens interesser. TESS har opprettet tett dialog med dem for å hente kunnskap om næringen generelt og kunnskap om næringens behov for tekniske løsninger som samsvarer med spesialkompetansen i TESS. Vi anbefaler alle å kontakte dem for siste nytt i næringen. Se deres hjemmeside: www.sjomatbedriftene.no

Fiskeridirektoratet

Arbeidsmiljø og Sikkerhet i Havbruk - Arbeidstilsynet

 

Fórproduksjon

Settefisk anlegg

Matfisk anlegg

Slakteri / Foredleri

Brønnbåt

 
Tilbake