Produkter og tjenester til Settefiskanlegg

Settefiskanlegg - Medium

Noen av våre fokusprodukter til settefiskanlegg:

Salar-Des - nå med kortere virketid
Vårt revolusjonerende desinfeksjonsmiddel Salar-Des i tablettform, står på mattilsynets liste over godkjente desinfeksjonsmidler til akvakultur.

Segmentbrosjyre
Les mer om våre produkter, tjenester og service.

Mørehåven
Stor variantbredde og muligheter for spesial bestilling utgjør fleksible og konkurransedyktige produkter. Vi viser grunnsortimentet av håver. Kontakt oss for spørsmål og spesialtilpassing til ditt behov.

Salar-Des
Vårt revolusjonerende desinfeksjonsmiddel Salar-Des i tablettform, står på mattilsynets liste over godkjente desinfeksjonsmidler til akvakultur.

Sertifiserte transportslanger
TESS har utvidet sortiment av produktsertifisert slanger i henhold til "Forskrift om krav til teknisk standard for landbasert akvakulturanlegg for fisk" og krav i NS 9416.

Skjøterør
For transport av smolt.

Aquaklar
Spesielt godt egnet for transport av smolt og settefisk. Aquaklar er meget lett og fleksibel med god visuell kontroll.

Kombitess
Yngel transporteres skånsomt med dette slangesystemet som gir tilnærmet terskelfrie overganger.

Klartess
Solid, fleksibel slange med god visuell kontroll.

Transflex
Robust slange for bedre innsyn med transparent spiral

Fishflex
Meget robust transportslange med støtsikker spiral

Fishfarm
Skånsom transport av smolt. TESS Fishfarm er en terskelfri slange med høy kvalitet. FISHFARM slangen er sertifisert iht NS9416.

Pandahansker
Hansken er næringsmiddelgodkjent og i samsvar med forskriften EN 1935

Spesialkoblinger for slanger og rør

E R kobling
Adapter for raskt av- og påkobling med Cam-Lock

Ned-dreid Cam-Lock og flensoverganger
Helt uten skarpe kanter.

6"Cam-Lock og E polypropylen
For skånsom transport av levende fisk

Oksygen produksjonssystemer
Ren oksygen bidrar til et godt merdemiljø og er nødvendig i moderne fiskeoppdrett. Produser din egen oksygen med løsninger levert av TESS.

Vaskemidler og godkjent desinfeksjon til aquakultur
TESS kan levere et miljøgrønt spekter av renholdskjemikalier og desinfeksjonsmidler til havbruksnæringen. Brusetabletten Salar-Des står på mattilsynets liste over godkjente desinfeksjonsmidler til akvakultur.

PE rørsystemer og oksygeneringsanlegg
TESS leverer PE rør og tilhørende rørdeler. Prosjekteringsoppdrag for røropplegg og sertifisert installasjon av oksygeneringsanlegg utføres av Rørtek AS.

TESS leverer kvalitetsprodukter. Som landets ledende slangeleverandør har vi et produktsortiment tilpasset alle formål. Alt av slanger lavtrykk og høytrykk tilpasset dine behov.

Bekledning og verneprodukter – Kvalitet og komfort
Vi har et bredt sortiment av arbeidstøy, hansker og sko spesielt tilpasset fiskeslakterier.
For en detaljert oversikt over verneproduktene TESS fører, gå til vår nettbutikk

TESS er tilstede langs kysten og sørger for oppetid
TESS Hose Management er et Lean konsept som betyr økt oppetid og økt fortjeneste. Mer om Hose Management

Skreddersydde integrerte forsyningsløsninger
TESS har lang erfaring med å kundetilpassede forsyningsløsninger. Dette gjør anskaffelser og lagerhold enklere. I tillegg øker dette din oppetiden. Mer om integrerte forsyningstjenester.

Finn ditt nærmeste servicesenter

Fórproduksjon

Settefisk anlegg

Matfisk anlegg

Slakteri / Foredleri

Brønnbåt

 

 

Hjem