Forsyningsløsninger - ubemannet lager

Reduser kostnadene med driftssikre forsyningsløsninger.

Alltid varer på lager når du trenger det! Kostnad først etter uttak, i tillegg full kontroll på forbruk på ansatt-ID, arbeidsnummer og prosjektnummer.

Skalerbare løsninger med 24/7 tilgang til driftskritiske produkter. Automatisk bestilling og etterfylling, sparer både tid og miljøet i form av redusert utslipp og svinn.

TESS forsyningsløsninger tar ansvar for ditt lager!

TESS-forsyningslosninger - webImage

TESS forsyningsløsninger reduserer miljøavtrykket

- Færre transporter gir redusert CO2-utslipp
- Bedre forbrukskontroll reduserer svinn på produkter
- Transport tar dobbelt så lang tid i dag og er langt dyrere

I videoen kan du se følgende løsninger implementert: PartnerShop, ConTESS, VareAutomat, og PartnerSkap. Se under for alle løsninger og mer informasjon for hver løsning.
 
   

 

De ulike løsningene:

TESS forsyningsløsninger OrdreApp - webImage

OrdreApp:

Automatiserer bestillingsprosessen. Scanning og bestilling av produkter direkte i appen. Produkter ligger på virksomhetens eget lager. Gir kontroll på lagerbeholdningen direkte. Løsningen er tilgjengelig 24/7.

TESS forsyningsløsninger PartnerSkap - webImage

PartnerSkap:

Skap med høyfrekvente og driftskritiske produkter. Uttak av produkter basert på forhåndsavtalt sortiment. Registering av forbruk og styring av lagerbeholdning skjer automatisk gjennom RFID-teknologi. Løsningen er tilgjengelig 24/7.

TESS forsyningsløsninger GATE - webImage

TESSgate:

En helautomatisk portal som gir tilgang 24/7. RFID-teknologi automatiserer inn- og utlogging av bruker, uttak og etterbestilling av produkter, fakturering av forbruk. Kan også plasseres i virksomhetens lokale eller koblet mot containerløsningen ConTESS.

Se video

 

TESS forsyningsløsninger Container - webImage

ConTESS:

En flyttbar containerløsning med forhåndsdefinert utvalg av produkter. Kan suppleres med TESSgate for tilgang 24/7.

Se hele brosjyren her.

 

RiggShop:

Et midlertidig servicesenter lokalisert på anleggsprosjekter. Totalkonsept med vareforsyning, fagekspertise og teknisk service. Kan suppleres med TESSgate for tilgang 24/7.

TESS forsyningsløsninger PartnerShop - webImage

 

PartnerShop:

Fullverdig servicesenter på kundens lokasjon. Tilgang til komplett sortimentet og dedikert fagpersonell for teknisk service, som eksempelvis slangeverksted. Kan suppleres med TESSgate for tilgang 24/7.

Se video

 

Klikk på brosjyren for å lese mer om våre forsyningsløsninger Integrerte Forsyningsløsninger - webImage

 

Vaskecontainer - Komplett løsning for renhold av maskiner og utstyr

HMS-container - Alt du trenger av HMS-utstyr til anlegg og byggeplasser

 

Ta kontakt med fagansvarlige i TESS for mer informasjon:

Roar Kleven, 905 64 156

Knut Jølberg, 906 01 763