Redusert miljøpåvirkning og CO2-avtrykk med utleie

Utleie av maskiner, utstyr og skalerbare containerløsninger er et voksende satsningsområde i TESS, som bidrar til lavere utslipp og redusert miljøpåvirkning. Målet er at kundene i større grad vil leie istedenfor å eie, og at vi dermed støtter opp om den sirkulære økonomien.

Reduserer energiforbruk på bygg- og anleggsplasser  

Modulrigger står for mye av energiforbruket på bygg- og anleggsplasser. Våre nye modulbygg og containere oppfyller gjeldende forskrifter for å redusere dette forbruket. Ved å bruke nyeste standarder i moduler og containerløsninger reduseres energiforbruket under byggeperioden samtidig som arealutnyttelsen optimaliseres. 

Medio 2024 har vi om lag 200 containerløsninger og et stort antall slange- og rørproduksjonsutstyr ute hos kunder, i tillegg til vaskeutstyr og oljepåfyllingssystemer. Utleie er et viktig satsningsområde i TESS, og gir viktige bidrag til lavere utslipp og redusert miljøpåvirkning. 


Rask tilgang til enhver tid
 

Mobile containerløsninger “on site” gir tilgang til utstyr og verktøy 24/7, dermed elimineres behovet for transportetapper knyttet til anskaffelse av utstyr, verktøy eller varer. Kunden opprettholder oppetiden, unngår forsinkelser og mulig forurensning ved slangebrudd eller annen varemangel.  

Flere av containerløsningene er tilpasset bransjer med høy aktivitet og etterspørsel i ulike deler av landet. Disse containerne er tilgjengelige ved TESS-lokasjoner nære de respektive prosjektene, noe som reduserer unødvendige utslipp fra langtransport fra TESS sentralt. Eksempelvis er containere til offshore-arbeider strategisk plassert i Stavanger og Bergen, mens flere standard slangeverksteder er plassert i Trondheim-regionen.  

TESS tilbyr både standardiserte og kundetilpassede containerløsninger, som sikrer riktig utstyr til hvert prosjekt. Det reduserer antallet ubrukt utstyr på prosjekter og sørger for at utstyret brukes effektivt. Utstyrsdelingen minimerer behovet for nyproduksjon av utstyr, og reduserer behovet for lagringsplass. 

 

Utslippsfri vaskecontainer

I 2024 lanserte TESS en helelektrisk og utslippsfri vaskecontainer. Containeren er en komplett løsning tilpasset for renhold av maskiner og utstyr på industri- og anleggsplasser. Ved å velge helektrisk fremfor dieseldrevet vaskecontainer vil kunden spare 100,5 kg CO2-utslipp i løpet av en arbeidsdag på 7 timer*.  
 
*Dieselmotorer slipper ut 2,66 kg CO2 per liter diesel. En dieseldrevet vaskecontainer bruker 5,4 liter diesel i timen, og slipper ut 14,36 kg CO2 i timen. Over en arbeidsdag på 7 timer utgjør dette 100,52 kg CO2.

Les mer om vaskecontainer

Vaskecontainer IM2024 (2).png

Medium-Offshore-containere-x-3-åpen.png

Slangeverksted, trykktester og lagercontainer

Reduserte utslipp med slangeproduksjon offshore

Flere riggselskap velger å gjennomføre slangebytter under drift. TESS mobiliserer DNV-godkjente offshorecontainere som muliggjør komplett slangeproduksjon på riggen. Ved å flytte slangeproduksjonen til offshorecontainerne, reduserer vi utslipp, samtidig som vi øker kundenes oppetid. Sammenlignet med tradisjonell produksjon og forsyning ser vi betydelige reduksjoner i CO2-utslipp knyttet til mindre veitransport og helikopterflyvninger. 

Les mer om offshorecontainere


Forlenger levetiden 
 

Kontinuerlig og systematisk service og vedlikehold forlenger levetiden på verktøy og utstyr. Derfor legger vi stor vekt på grundig vedlikehold og service av eldre moduler og utstyr, i tillegg til utvikling av nye containerløsninger.  

Hovedparten av utleieparken oppbevares hos TESS sentralt, hvor erfarne serviceteknikere utfører service og vedlikehold etter endt leieperiode. Når det er hensiktsmessig, benyttes også serviceteknikere fra lokale TESS-lokasjoner. 

De siste to årene har også flere eldre containere blitt bygget om til nye løsninger gjennom betydelige oppgraderinger og gjenbruk. Basert på erfaringer anslår vi at oppgraderingene forlenger levetiden på containerløsninger med 10 år. 


Mer energieffektivt utstyr
 

Eldre utstyr er ofte mindre energieffektivt og har høyere utslipp enn nyere alternativer. TESS investerer derfor i moderne og energieffektivt utstyr. I dag er ca. 85 prosent av utleieparken elektrisk. Ved å kombinere vedlikehold med oppgradering til nyere utstyr, oppnås en betydelig reduksjon i energiforbruk og utslipp.