Kraftsenter

Kraftsenter Sveis kjennetegnes ved:

Service og tjenester
- Periodisk vedlikehold, reparasjoner, sikkerhetstesting og validering iht EN 60974 (4+4).
- Bistand til utarbeidelse av Sveiseprosedyrer, spesifikasjon og tilhørende godkjenning leveres sammen med varene.
- Serviceavtaler for å sikre oppetid på sveisemaskiner og forebyggende vedlikehold.
- Utleie og leasing.

Kunnskap og kompetanse*
- Serviceteknikere med formell kompetanse, serviceverksteder iht myndighetenes og leverandørenes krav.
- Dedikerte resurser innenfor sveis.
- Grunnkurs sveis på TESS Academy.
- Kurs hos relevante leverandører.

Kurs, opplæring, en møteplass
- Sveiseskole.
- Mulighet for testing av utstyr, tilsett og sveiseprosesser.
- Demonstrere sveisesimulator.
- Møterom for kunder.

Kundeoppfølging*
- Egen kundeansvarlig – KAM og innekontakt.

Lagerhold - multibrand*
- Fullsortiment til alt du har behov for FØR, UNDER og ETTER sveising.
- Sveisemaskiner til ulike sveiseprosesser, plasmaskjæremaskiner, kapp og slipemaskiner.
- Forbruksmateriell som bl.a sveisetilsett, forbruksdeler og kapp og slip.
- HMS, som personlig verneutstyr, og kunne tilby sveiseavskjerming og sveiseavsug.
- Utleiepark - kan variere.

Gass - utlevering*
- Gassarmaturer, gassutstyr, skjære- og fugeutstyr, regulatorer og bakgassverktøy.
- Gasslager med gass til alle formål.

Robotisering, automatiseringsutstyr fra markedets ledende produsenter
- Robotisering - alle type robotarmer og strømkilder.
- Automatisering og kjernebormaskiner.
- Skjærebord i alle størrelser.
- Orbitalutstyr.

* Kjennetegner Sveisehus