HMS - PPE

TESS tilbyr en stor bredde innenfor PPE, alt fra personlig verneutstyr til sveiseavskjerming og avanserte sveiseavsug (prosessavsug). Vi har stort fokus på HMS, bestå til å reduserer sykefravær, øke trivsel på arbeidsplassen og forbedre produksjonskvaliteten for å nevne noe. Spør oss, og vi hjelper dere med å finne den riktige løsningen.

  • Personlig verneutstyr; arbeidsklær – vernesko – sveisehansker

  • Friskluftsmasker/systemer – sveisemasker
  • Sveiseavsug – sveiseforheng – sveiseskjermer