HMS og vern

Du kan velge i en stor bredde innenfor vern, alt fra personlig verneutstyr til sveiseavskjerming og avanserte sveiseavsug (prosessavsug). Økt fokus på HMS bidrar til redusert sykefravær, økt trivsel og forbedret produksjonskvalitet.