Smart slangevedlikehold med gir kostnads- og CO2-besparelse

Slangebrudd og -vedlikehold genererer i dag mange tonn unødvendige miljø- og klimautslipp årlig. Vårt risikobaserte vedlikeholdssystem TESS Hose Management, THM, gir betydelige økonomiske og miljømessige besparelser.

Som Norges største leverandør av slanger leverer vi til krevende installasjoner, både landbasert og offshore, ofte i kombinasjon med vårt risikobaserte vedlikeholdssystem THM. Grunnleggende for bærekraftseffektene er redusert forbruk; forlenget levetid på slanger, i tillegg til reduserte utslipp som skyldes slangebrudd. Med ID-merking på alle slangene og digitalt støttede prosesser, kan alle vedlikeholdsprosessene gjennomføres raskt, sikkert og med høy nøyaktighet. I tillegg gir THM enkelt status og full kontroll på slangevedlikeholdet.

 

Økt inntjening og redusert CO2-utslipp

Kunder som utnytter potensialet i THM konseptet kan dokumenterte besparelser på mellom 20-50 prosent, knyttet til innkjøp og vedlikehold av slanger.

Avhengig av bruken vil levetiden på slanger variere fra noen få måneder til flere år. Ved å få kontroll på hvilken risiko de ulike slangeinstallasjonene utgjør, vil man ha et godt grunnlag for å etablere korrekt vedlikeholdsplan for slangene.


Øker oppetiden

Erfaringene viser at om lag 15 prosent av installerte slanger er kritiske og trenger spesialoppfølging. Manglende oppfølging gir høy sannsynlighet for kostbar nedetid på grunn av slangebrudd.


Effektivisert lagerhold

THM effektiviserer også lagerhold av slanger og fittings, samt bestillings- og produksjonsaktivitetene. Dette bidrar til ytterligere reduksjoner i både kostnader og CO2-utslipp.


Gjenbruk, resirkulering og avfallshåndtering

TESS gjenbruker slangekomponenter, kuplinger flyteelementer, bruddkoblinger, spiral guard, whip check mm, der dette er mulig. Etter avtale med kunde kan slangene forkortes. Der gjenbruk ikke er mulig, resirkuleres slangene, og tilhørende komponenter, gjennom effektive systemer for avfallshåndtering.

 

THM bidrar til tre av FN’s bærekraftmål:


Livet i havet:

Redusert fare for utslipp

 

Livet på land: 

Færre ulykker og skader på personell

 

Ansvarlig forbruk og produksjon:

  • Dokumenterte besparelser på 20-25 prosent

  • Økt effektivitet

  • Økt oppetid

  • Redusert forbruk