Etablering av slangeregister for Golar

Leveranse: TESS har mobilisert personell på Golar Gimi for oppmåling av slanger i forbindelse med verftsopphold ved Keppel-verftet i Singapore. TESS har etablert slangeregister for utstyr om bord, og setter opp vedlikeholdsplan med inspeksjon og bytteintervall. 
Kunde: Golar
Lokasjon: Gimi
Antall TESS-mekanikere: 2
Tidsrom: September 2023 (50 dager)

Foto: Golar

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?


Rune Sigurdsen

Sales Director THM
+47 947 83 828
rune.sigurdsen@tess.no
Kontakt