Løft og last

Gjennom TESS-firmaet EIVA-SAFEX tilbyr vi et komplett servicekonsept på kraner, løfteutstyr, løfteredskap og fallsikringsutstyr.

Vi tilbyr:

  • Forebyggende vedlikehold
  • Årlig kontroll/ Tilstandskontroll
  • Opplæring/ Implementering av ECOSAFE
  • Sertifisering
  • Brukerveiledning og modernisering
  • Serviceavtaler
  • Levetidanalyse
  • Konsulentbistand
  • Fase, jording og spenningsprøveutstyr
  • Tegning og beregning av spesialprodusert løfteutstyr