Miljøgevinster og redusert forbruk med digitale ubemannede lagerløsninger

Effektiv lagerstyring er avgjørende for å oppnå en mer bærekraftig forsyningskjede. I 2023 økte antallet lagerløsninger installert ute hos kunder til 300, det er nær en dobling fra året før. Med smart lagerstyring hjelper vi kundene til å ta bedre beslutninger, utnytte ressurser mer effektivt og minimere miljøpåvirkningen.

Kundene har for alvor fått øynene opp for effektiviserings- og bærekraftgevinstene ved å benytte ubemannede lagerløsninger fra TESS, som gir automatisk varepåfylling, døgntilgang og reduserer feil, ventetider og kostnader. Automatiserte prosesser øker nøyaktigheten og hastigheten i lagerstyringen, samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. 


Reduserer overforbruk, svinn og transportutslipp
 

Overforbruk er en vanlig utfordring i mange bedrifter, hvor forbruksvarer ofte byttes ut før det er nødvendig. Våre løsninger gir betydelige CO2-besparelser gjennom nøyaktig lagerstyring og forbrukskontroll, som reduserer overforbruk og svinn, og sikrer at nødvendige varer er tilgjengelige til enhver tid. Dette eliminerer også behovet for hyppige leveranser, og reduserer dermed transportutslippene.  


Full kontroll på vedlikehold med utstyrskontroll
 

Optimal utnyttelse av utstyr reduserer energibruk og materialforbruk, og dermed miljøpåvirkningen. Våre kunder får full kontroll over vedlikehold og utstyrshåndtering med våre løsninger. Vedlikeholdsplaner basert på garantier og serviceintervaller forlenger utstyrets levetid og reduserer behovet for tidlig utskifting. Dette sikrer oppetid, samt overholdelse av sikkerhetsregler og beskyttelse av bedriftens eiendeler og ansatte. 


Kvalitetskontroll og økt sikkerhet
 

Våre digitale ubemannede lagerløsninger bidrar også til forbedret HMS, og TESS sørger for at kvalitetskontroller og testing er i henhold til kundenes krav og bransjestandarder til enhver tid. Automatisert lagerstyring reduserer behovet for manuell håndtering av varer, noe som minsker risikoen for skader og ulykker, og øker sikkerheten på arbeidsplassen. I tillegg gir vi opplæring i bruk av systemene, samt deltar i driftsmøter for å sikre HMS-fokus, risikostyring og utvikling av nødplaner for å håndtere potensielle kriser. 

 

Ubemannede lagerløsninger gir miljøgevinster  

  • Færre transporter gir redusert CO2-utslipp 

  • Bedre forbrukskontroll reduserer overforbruk og svinn på produkter 

  • Utstyrskontroll sikrer bedre vedlikehold og lenger levetid på utstyret 

  • Økt sikkerhet og forbedret HMS på arbeidsplassen

 

Målinger av miljøbesparelser med sparekalkulator 

TESS benytter egen sparekalkulator for å estimere de økonomiske og miljømessige fordelene ved implementering av en forsyningsløsning fra TESS. Se eksempler fra sparekalkulatoren under for to av våre forsyningsløsninger, TESSgate og Partnershop. 

* Reduserte miljøutslipp beregnes ut fra parametere for transport, herunder biltype (varebil, bensin, diesel eller elektrisk), antall leveringer og tidsbruk per levering.