Inngår ny og utvidet avtale med Boliden

I forbindelse med utbyggingen av smelteverket fornyer og utvider Boliden avtalen med TESS. Den nye avtalen omfatter etableringen av TESSgate og ti Partnerskap i tillegg til den eksisterende Partnershopen som ble etablert i 2013.

- I 2022 hadde vi en omsetning på 22 millioner til Boliden. Den nye avtalen er på 2,5 år og det anslås at vi i denne perioden vil nå en omsetning på 50-60 millioner kroner, sier salgsdirektør for integrerte forsyningsløsninger Roar Kleven. 
Han har nylig vært i Odda sammen med Erlend Gjerdevik for å signere avtalen med adm. direktør Helene Seim, Arve Løyning og Knut Nistov fra Boliden. 
- Boliden er som kjent midt i en hektisk utbyggingsfase, det er årsaken til at de ønsker å utvide forsyningsløsningene for å sikre effektiv flyt av varer til alle deler av anlegget. De to første Partnerskapene er allerede på plass. Målsettingen vår er at alle de nye løsningene skal være igangsatt i løpet av tredje kvartal 2023. Underkontraktørene kan benytte seg av Partnershopen, mens Partnerskapene og TESSgaten vil bli benyttet av Boliden-ansatte, sier Roar. 

SIGNERING: Roar Kleven og Erlend Gjerdevik tok turen til Odda for å signere avtalen med adm. direktør Helene Seim, Arve Løyning og Knut Nistov fra Boliden

 

Ny leder for Partnershopen 

Ny avdelingsleder i Partnershopen er Lena Michelle Fausk. Hun har tidligere jobbet i Boliden og har vært ansatt i TESS i et par år allerede. 
- Denne utnevnelsen er både Boliden og vi veldig fornøyde med. Lena kjenner kunden, både fra inn- og utsiden, og har dermed alle forutsetninger for å fylle rollen sin på en god måte, sier Roar. 

GODT RUSTET: Ny avdelingsleder i Partnershopen er Lena Michelle Fausk. Hun har tidligere jobbet i Boliden og kjenner kunden godt både fra inn- og utsiden.

Bemanningen i Partnershopèn styrkes ytterligere, 1. november i år tiltrer Helene Lindskog teamet TESS har hos Boliden. Helene har både bred og stor erfaring og kjenner de digitale forsyningskonseptene til TESS svært godt eller lang fartstid som avdelingsleder i etableringen TESS har på Rubbestadneset for Wärtsilä, LoS og Olvondo. 

 

10-års jubileum 

I år kan TESS feire ti år med Partnershop inne på Boliden. 
- I dag er vi totalleverandør innenfor slanger, koblinger, drifts- og vedlikeholdsprodukter, service og tjenester – dette er en kunde TESS Odda og Partnershopen samarbeider om. 
Det er ekstreme tider hos Boliden med tanke på prosjektet. Dette er den største landbaserte industriutbyggingen noensinne i Norge. Lena Michelle vil ha ansvaret for den daglige oppfølgingen av kunden, mens Helge Tangerås, IF-ansvarlig i Vest, kommer til å spille en sentral rolle i den implementeringsfasen vi nå går inn, sier Roar. 


Den årlige produksjonskapasiteten ved smelteverket økes med 75 prosent, fra 200.000 til 350.000 tonn sink.  Boliden har satt av åtte milliarder kroner til prosjektet, som skal stå klart i 2024. Det er den største investeringen i norsk fastlandsindustri på veldig mange år, for å bygge verdens grønneste sinkverk. Smelteverket skal bli storprodusenter av grønn sink – altså sink utvunnet utelukkende med fornybar kraft. Med et smelteverk som går 24 timer i døgnet, hele året, kreves det enorme mengder strøm. Tilgang på fornybar og billig vannkraft var avgjørende for at det svenske børsnoterte selskapet skulle investere milliarder i Odda. Dette er en av de største investeringene i Bolidens historie. Det kommer et stort antall nye anlegg i Boliden Odda, deriblant en ny røsteovn og et nytt svovelsyreanlegg. Selskapet har fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge.