Nanobobleteknologi vil revolusjonere bransjen 

Gjennom maritim nanobobleteknologi og innovativ utvikling, har TESS løsningen til en brukervennlig, kostnadseffektiv og miljø besparende oksygentilførsel i kar og merd. 

Gjennom maritim nanobobleteknologi og innovativ utvikling, har TESS løsningen til en brukervennlig, kostnadseffektiv og miljøbesparende oksygentilførsel i kar og merd. 

Lus på fisk i havbruksanlegg er en av de største utfordringene for fiskehelsen i norsk oppdrettsnæring. For å fjerne lus går fisken gjennom avlusing som ofte forårsaker oksygenmangel, stress og dødelighet. 

Nanoboblegeneratoren fra TESS gir rask og stabil innløsning av oksygen som holder seg i merden lenger. Det maksimerer fiskevekst til lavest totalkostnad gjennom bedre vilkår for avlusing, forbedret vannkvalitet og fôringsforhold, i tillegg til lave driftskostnader.  

Nanoboblegeneratoren er et pumpeløst system som enkelt integreres med væskegjennomstrømning og konverterer bulkoksygen til innløst oksygen og nanobobler. Negativt ladede nanobobler har nøytral oppdrift og forblir lenge i vann. Dermed virker de som et batteri som leverer oksygen til hele vannmassen. Oksygen forbrukes over tid, men nanoboblene fortsetter å innløse nytt oksygen etter hvert som oksygenet ellers forbrukes.  

Nanoboblene opprettholder stabile nivåer. Fisk som står tett i en merde eller tank, eller flyttes via slange, vil derfor få stabile oksygennivåer over lenger tid enn andre metoder.  

TESS tester nå ut en ny nanoboblegenerator som distribuerer og metter vannet med oksygen i form av nanobobler. For å gi et dimensjonert forhold av størrelsen på en nanoboble, er det 64 millioner nanobobler i en mikroboble. Nanoboblene har ikke oppdrift og stiger ikke til overflaten noe som gir en optimal innløsningseffekt.  

Betydelig oksygenbesparelse   

Ifølge en rekke studier utført på både land- og sjøanlegg i Chile og Canada genererer nanoboblegeneratoren en besparelse på mellom 45-70 prosent oksygen. Landanleggene vil ha en mer stabil besparelse, der en gitt vannmengde oksygeneres i kontrollerte vannmasser. Utfordringen ligger i å tilpasse riktig oksygenmengde og lokalisert utblanding under mer krevende forhold i sjøanlegg.  

Jan Eric Haagensen er segmentdirektør for havbruk og fiskeri i TESS og har fulgt utviklingsprosessen fra start.  

- Det er ingen tvil denne teknologien vil gi havbruksnæringen en metode for betydelig oksygenbesparelse, sier Haagensen.  

 

Samarbeid med SalMar  

I et testprosjekt i samarbeid med SalMar optimaliserer TESS løsningen for avlusningsfartøyet SLC-02. Key Account Manager Inge Haarberg i TESS har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet og legger vekt på effekt og brukerforenkling.  

- Vår intensjon er å forenkle brukervennligheten og optimalisere effekten av tilført oksygen i merden. Vi har gjort det enklere for mannskapet å sette i gang prosessen, og det settes pris på av kunden. De stadig skiftende forhold på sjøanleggene gir en utfordring, men vi er godt i gang med å finne optimale løsninger sammen med kunden.  

- Så langt så ser det ut som det har en effekt og at vi har en bedre innløsning i sjøvannet, sier Sondre Andreasen, skiftleder på slc-02.  

- Vi opplever god brukervennlighet og vi ser at oksygeninnløsningen fungerer opp imot vår drift.