Sikrer tunnelarbeiderne med mobile redningskamre

MineARC er siste generasjon redningskammer i TESS sin portefølje. Nå er tre slike mobile tilfluktsrom kjøpt inn av Implenia, som ekstra sikkerhet for tunnelarbeidene på nye E39 gjennom Lyngdal.     

Tunnelprosjektet er omfattende og komplekst, mye skal produseres på kort tid, med strenge krav til utførelse og sikkerhet.  
- Når en tunneldrift når 500 meter inn i fjellet, er det krav om redningskammer. Disse skal beskytte tunnelpersonell mot hendelser som brann, gass og ras, sier Knut Kristiansen, reparatør i Veidekke, som er underleverandør til Implenia på tunneldriftene i Lyngdal.

Prosjektene skal med tiden bli Rossåstunnelen på 3,4 kilometer, og den 2,7 kilometer lange Kålåstunnelen. Det første redningskammeret ble plassert i Røysgård-delen av anlegget i juni 2022. De to andre er underveis fra produsenten MineARC i Australia, som TESS har egenagentur for i Norge. 

UNIK KAMMERTJENESTE: Det første av i alt tre redningskamre fra MineArc er på plass i Kålåstunnelen i Lyngdal. Ifølge Knut Kristiansen (t.v.) fra Veidekke og Ove Harry Arnesen i TESS Mandal, kan tunnelarbeiderne ved en hendelse kunne oppholde seg i det mobile redningskammeret i dagevis. 
Foto:Ole Åsmund Brattfjord, Fugleburet media.

 

Setter ny standard  

Mobile redningskamre har vært på markedet lenge, men de som TESS nå tilbyr setter en helt ny standard for slike løsninger. I de nye kamrene trenger man for eksempel ikke sitte med pustemaske, noe som helt klart er en stressreduserende faktor. I tillegg har kamrene nettdekning og gode muligheter for kommunikasjon med utsiden, både via lyd og bilde. De er selvforsynt med strøm og riktig pusteatmosfære, har kontrollert inneklima, stabil og behagelig temperatur og luftfuktighet. I tillegg er de selvsagt utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr, samt mat og drikke.  
- Redningskammeret har generelt høy komfort, inkludert toalettmuligheter, alt for å gjøre et opphold under en hendelse så lite stressende og traumatisk som mulig. Her er det til og med en kortstokk for tidtrøyte, smiler kundeveileder ved TESS i Mandal, Ove Harry Arnesen.  
 
Hvor lenge kan man oppholde seg i et slikt kammer?  
- Det avhenger av antall personer, men med utgangspunkt i skiftet som jobber her inne i Kålåstunnelen, kan det være snakk om dager. Ved maks kapasitet på 30 personer kan man oppholde seg i redningskammeret i opptil ni timer. Hvert skift her er på åtte personer, hvorav 3-5 til enhver tid er inne i selve tunnelløpet. Ved en hendelse vil de teoretisk kunne oppholde seg i redningskammeret i dagevis, sier Knut Kristiansen, og legger til at redningskammeret flyttes innover i tunnelen etter hvert som hver salve avdekker en ny stuff. 

 

Knut Kristiansen fra Veidekke og Ove Harry Arnesen i TESS Mandal har tatt plass i redningskammeret.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Fugleburet media.

Tilbyr opplæring og trening  

I forbindelse med at redningskamre utplasseres, sørger alltid sertifiserte kursholdere fra TESS for den nødvendige opplæringen av brukerne. Avdelingsleder ved TESS Mandal Kim Holtvind og kundeveileder Ove Harry Arnesen er begge sertifiserte kursholdere fra MineARC og har ansvar for at den obligatoriske opplæringen av alle tunnelarbeiderne tilknyttet E39 Lyngdal prosjektet. 
- Vi har kjørt kurs for alle fire skift - hver på 8-10 personer. Kurset er lagt opp med teori og gjennomgang av redningskammerets tekniske konstruksjon, kapasitet og bruk i nødsituasjoner, etterfulgt av fysisk gjennomgang og prøving av redningskammer der det er satt i funksjonell beredskap inne i tunnelen. Det viktigste er at alle kursdeltagerne er i stand til å sette kammeret i drift på egen hånd og vite at de er trygge der hvis en nødsituasjon skulle oppstå. 

 

Kort om prosjektet E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest:  
E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest - Implenia AG 

E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest strekker seg fra Herdal til Røyskår på totalt 11 km. Prosjektet gjelder lengre veistrekning med flere tunneler, bruer og kompleks infrastruktur. Kontrakten utføres som en totalentreprise for Nye Veier. E39 Lyngdal Øst - Lyngdal Vest utføres i et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge og Stangeland Maskin med Sweco som rådgivningspartner. Arbeidsfellesskapet styrer alle fag i sin helhet.  

 
PROSJEKTET 

Prosjektet omfatter:  

  • 5,3 km vei i dagen  
  • 6,1 km doble tunneler, fordelt på to tunneler på 3,7 km og 2,7 km (Rossåstunnelen og Kålåstunnelen)  
  • 2 lengre bruer på 400 m og 200 m (Kvelland bru og Hårikstad bru), og 5 mindre bruer  
  • 2 motorveikryss med tilknytninger til eksisterende veinett