Inngår ny handelsavtale med MEF

Gjennom 140 lokasjoner fortsetter TESS å dekke MEF sine behov for varer og tjenester til en årlig verdi av 200 millioner kroner.

Gjennom 140 lokasjoner fortsetter TESS å dekke MEF sine behov for varer og tjenester til en årlig verdi av 200 millioner kroner. 
 
Avtaleområdet gjelder levering av slanger og ledningskomponenter, armatur, arbeidstøy, verneprodukter, tjenester og drifts- og vedlikeholdsprodukter (DVHP) over en fem-års periode fra 1.1 2024, og fornyes deretter automatisk for et år av gangen. 
 

Spesifisert i avtalen er: 

  • Kvalitetssikring og HMS. 
  • Service og tjenester, herunder; montering, installasjon, kontroll, trykktesting, rengjøring, ettersyn og vedlikehold av slangeinstallasjoner med tilhørende armatur etter nærmere avtale (THM). 
  • Informasjon til kjøpers personell om slanger og ledningskomponenter med tilhørende armatur ved personell fra TESS. 
  • Egne hydraulikkurs, transmisjonskurs og lignende arrangeres etter nærmere avtale 
  • Service i TESS Slangeverksted (TESS GSV) i og utenom åpningstid. TESS 24-timers slangevakt stilles til disposisjon. 
  • TESS mobilservice er til disposisjon for Kjøper mot belastning. 

 
- TESS har i mange år vært en sentral handelsavtalepartner med MEF, og tilbyr et komplett utvalg av høykvalitetsprodukter til drift, vedlikehold og HMS. Avtalen innebærer at MEF-medlemmer får tilgang til et bredt produktspekter til sterkt rabatterte priser. Som medlem har man tilgang til service, kompetanse og produkter på 140 TESS servicesentre i Norge, sier Lars-Petter Hauge, segmentdirektør Entreprenør og salgsdirektør TESS Øst as. SIGNERER HANDELSAVTALE: Fra venstre: Terje Hennum, Salgsansvarlig Entreprenør i TESS, Lars-Petter Hauge, segmentdirektør Entreprenør og salgsdirektør TESS Øst as, Øystein Hope, leder i hovedstyret i MEF og Julie Brodtkorb, adm. Direktør i MEF.

 

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?


Lars-Petter Hauge
Direktør Entrepenørsegmentet
982 97 961
lars.hauge@tess.no
Kontakt


Terje Hennum

Key Account Manager Entreprenør
916 11 864
terje.hennum@tess.no
Kontakt