Samarbeid om reparasjon, gjenbruk og resirkulering av arbeidstøy med Hæhre

Våren 2023 gikk startskuddet for et pilotprosjekt i samarbeid med Hæhre, Mascot og Mooving Mamas, for reparasjon, gjenbruk og resirkulering av arbeidstøy.

Kundene våre begynner å stille krav til løsninger og systemer for gjenbruk og resirkulering av produkter. Når Hæhre tar initiativet til gjenbruks- og resirkuleringsløsninger for arbeidstøy, kan ikke TESS si nei. Med eierskap hos TESS Vikersund er pilotprosjektet allerede i gang. 

-Løsningen kom som en forespørsel fra Hæhre, eller rettere sagt et krav. Hvis vi ikke kan levere, går kunden et annet sted. Vi tok kontakt med Mascot som svingte seg rundt raskt. De har allerede et samarbeid på kontinentet om gjenvinning av arbeidsklær. Dette blir selvfølgelig en trinnvis prosess, hvor første fase består av tilrettelegging for gjenbruk, neste blir søm og reparasjon, og siste trinn blir gjenvinning av tekstiler. Her har vi fortsatt noen brikker som må på plass, forklarer Stian Solbakken. 

Fase 1 – tilrettelegging for gjenbruk: Feilbestilt, ubrukt eller «nesten nytt» synlighetstøy leveres inn på anleggskontoret før de sendes til TESS Vikersund.  Hæhre-ansatte vil etter hvert få mulighet for å kjøpe rene og gjenbrukte klær til 50 prosent rabattert poengsum 

Fase 2 – søm og reparasjon: Her har TESS blant andre Mooving Mamas med på laget, som tar ansvar for reparasjon av tøyet. De har bærekraft i ryggmargen og jobber for å inkludere og integrere innvandrerkvinner i norsk arbeidsliv gjennom å samskape redesignprodukter og tjenester innen søm.   

Fase 3 – gjenvinning av tekstiler: Målet er å utvide ordningen til å inkludere gjenvinning. 

 
I første fase skal feilbestilt, ubrukt eller «nesten nytt» synlighetstøy med Hæhre-logo leveres inn på anleggskontorene før de sendes til TESS Vikersund. 

-Lokalt TESS-ansatte kjører ut to tomme TESS-esker med etiketter til respektive anlegg og avtaler med prosjektleder hvor disse skal plasseres. På etiketten står det: Feilbestilt, ubrukt eller «nesten nytt» synlighetstøy kan leveres inn. Ordninger omfatter i første rekke synlighetsklær med Hæhre-logo: Jakker, gensere, bukser, kjeledresser og t-skjorter. Hver forsendelse merkes med navn, ansattnummer, epost og mobilnummer. 

 

Hæhre_samarbeid.jpg

Fra venstre: Stian Solbakken (TESS Vikersund), Ola Petter Hagen (Hæhre), Madelen Mørk Frydenlund (Hæhre) og Lillann Skatvedt (TESS Vikersund). Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør

 

Selges til halv pris 

Når eskene er fulle hentes de av lokal TESS og sendes TESS Vikersund. Tøyet blir vasket av Asvo og blir deretter gjort tilgengelig i Smartstore til 50 prosent pris.  

-Vi har presentert konseptet og sendt mail til de utvalgte servicesentre som har ansvaret for hvert sitt anlegg i fase 1: 

E6 Kvithamar TESS Stjørdal 
Kvitsøy TESS Kvitsøy
Omli  TESS Kristiansand 
Frier Vest  TESS Porsgrunn 
Lønnebakke TESS Porsgrunn 
Follobanen      TESS Ski 
R4 Roa   TESS Hadeland 
Billingstad   TESS Vikersund 

I fase to starter vi med reparasjon av tøy, før vi utvide ordningen til å inkludere gjenvinning i fase tre, sier Stian.