Panolin

Kostnadskutt med miljøgevinst

Å senke kostnader i drift og vedlikehold og samtidig øke både miljøgevinst og miljøsikkerhet kan høres ut som en utopi. Med toppkvalitets, biologisk nedbrytbare smøreoljer, får en begge deler. Hemmeligheten ligger i oljens ekstreme driftstid.

Bare økonomisk lønnsomme, teknisk modne og miljøtilpassede konsepter er virkelig bærekraftige.

Panolin oljer for anleggsmaskiner, landbruk og skogsdrift er basert på 100% mettede estere og nøye utvalgte additiver. Dette er produkter som er svært stabile og høytytende over lang tid på grunn av sin motstandsdyktighet mot ytre påvirkning, så som høy temperatur, trykk, skjærkrefter og vann, samt sin ekstreme oksidasjonsstabilitet.

Lønnsomt

Panolin står for svært robuste oljer med en levetid som overstiger vanlige mineralske oljer mange ganger. Panolin er testet i anleggsmaskiner til over 20 000 timer brukstid uten skifte, samtidig som det gir full beskyttelse av driftsutsatte komponenter.

Utvidede oljeskiftintervall betyr fremfor alt økt oppetid. Samtidig spares kostbart vedlikeholdsarbeid. Når oljeforbruket går ned betyr dette igjen færre innkjøp, mindre innkjøpsadministrasjon og reduserte transport og lagerkostnader.

Miljøet

Ved utilsiktet spill vil Panolin oljene brytes ned uten å påvirke miljøet og med bare minimale restprodukter. Panolin danner heller ikke skinn på vannet. Panolin HLP Synth hydraulikkolje er testet for bla. toksisitet og bionedbrytelighet, og oppfyller anerkjente tyske, engelske og svenske standarder for miljøtilpassede oljer (EAL-oljer).

Lang brukstid betyr lavere oljeforbruk. Dette gir mindre transport av ny olje og bruktolje, samt redusert avhending av den brukte oljen. Utbyttet er redusert CO2-utslipp gjennom hele livssyklusen til oljen, i forhold til bruk av konvensjonell smøreolje.

Oppfyller strenge kvalitetsstandarder

Sveitsisk baserte Panolin International Inc. har arbeidet med miljøtilpassede oljer i over 35 år og utviklet spissteknologi på området. Målet er hele tiden å utvikle produkter som gir miljøgevinst uten å kompromisse på høy kvalitet og ytelse.

Panolin oljer oppfyller en rekke kvalitetskrav fra bl.a. Caterpillar, Volvo og asiatiske produsenter. Panolin HLP Synth er dessuten eneste EAL-olje som er foretrukket av Bosch-Rexroth for deres pumper og motorer i hht RDE 90245.

TESS fører Panolin i sitt sortiment

YX Smøreolje AS er norsk importør av Panolin miljøtilpassede oljer. TESS fører Panolin oljer i sitt sortiment og er tilgjengelig gjennom sine over 130 avdelinger over hele Norge.

Panolin benyttes i anleggsutstyr spesielt der det er risiko for utilsiktet spill. Bruksområdene og mulighetene for miljøgevinst og besparelser er enda flere. Oljene kan benyttes der det ellers benyttes konvensjonell mineralolje i dag.

Spar kostnader – beskytt miljøet – øk ytelsen

 

Panolin-trekan_l - webImage