Styret

Styreleder

Erik Jølberg, Liung, gründer, frimerkesamler, foredragsholder, tidligere eier av TESS og styreleder i Stiftelsen Erik Jølberg.

På Eikenga nær Lierbyen trådte han sine barneår. I tidlig voksen alder flyttet han til Haskoll hvor de to sønnene hans Håkon og Knut kom til verden. I 1976 ble det husbygging og flytting til Tranby hvor han fortsatt er bosatt.

I TESS-konsernet var han ikke bare eier, men daglig leder, kollega, styreleder og styremedlem. Arbeidsdagen er i utgangspunktet fra 08.00-16.00, men strekker seg som regel utover kveldene. USA blir besøkt minst en gang i året for å få med siste nytt innen utviklingen i slangebransjen, foredrag og konferanser. Planen er å holde på frem til en alder av 104, deretter ta et hvileår for å vurdere hva han skal gjøre videre.

Gode ideer mangler det ikke på: Flytte rådhuset i Lierbyen til Haugestad, gjøre Lierbyen til Lekebyen og ikke minst bedre utnyttelse av Årkvisla-området for både liten og stor.

Jølberg ga ut boken "Min kunst er TESS" i 2017 i samarbeid med John Willy Jacobsen og den er til salgs hos Lier Historielag (tlf.: 469 69 454) om du ønsker utfyllende informasjon og kanskje oppdage bilder av "kjentfolk".

Styret

Erik Jølberg

Styreleder

ej@tess.no

32 84 40 12

Ansgar Karlsen

Styremedlem og daglig leder

ak@tess.no

32 84 41 39

Knut Jølberg

Styremedlem (2. hvert år med Håkon Jølberg)

kj@tess.no

32 84 41 26

Line Roll-Lund

Styremedlem

lrl@tess.no

32 84 41 04

Nils Lauvlid

Styremedlem

nl@tess.no

23 14 11 11

Nils Petter Steen

Styremedlem

nils.petter@sjok.no

913 34 175

Erik Skaug

Styremedlem

erik.skaug@esscon.no

901 35 557

Håkon Jølberg

Styremedlem (2. hvert år med Knut Jølberg)

hakon.jolberg@tess.no

32 84 40 00

Øystein Tronvik

Varamedlem

oystein.tronvik@tess.no

32 84 40 88

Hanne Gro Bekkedal

Varamedlem

hgb@tess.no

32 28 98 10

Victoria Jølberg

Magnus T. Jølberg

Pers. varamedlem
(2. hvert år med Magnus T. Jølberg)

Pers. varamedlem
(2. hvert år med Victoria Jølberg)

victoria_joelberg@hotmail.com

 

 

Besøksadresse:
TESS as
Industrigata 8
3414 Lierstranda

Postadresse:
Stiftelsen Erik Jølberg c/o TESS as
Postboks 1540 
3007 Drammen

E-post: sej@tess.no
Tlf: 32 84 40 00 (TESS Sentralbord)