Vaskestasjon for fôrslanger

TESS har utviklet en høytrykk vaskestasjon for innvendig og utvendig vask av brukte fôrslanger før fragmentering og resirkulering.

Gjennom en årrekke har TESS hatt et miljøfokus om lav klimabelastning i både produksjons- og forbrukerøyemed.

I 2017 revolusjonerte TESS havbruksbransjen med ECOfeeder – en resirkulerbar og berøringssikker fôrslange, hvor materialene gjenbrukes til samme formål. Det homogene materialet i slangen har en høy gjenbruksfaktor og hele 85 prosent av materialet fra første generasjon kan brukes i produksjonen av de to neste generasjonene. Prosessen forankres så vel i levetid som miljøhensyn. Levetiden bidrar til å rasjonalisere driften av anleggene.

– ECOfeeder er testet ut hos de største oppdrettsselskaper med gode resultater og er allerede i bruk hos mange aktører i havbruksnæringen, forteller innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen i TESS as.

Høytrykk vaskestasjon
For å gjøre gjenbruk av slangene mulig, må det gjennomføres grundig rengjøring. TESS har derfor utviklet en høytrykk vaskestasjon for innvendig og utvendige rengjøring av brukte fôrslanger før fragmentering og resirkulering. Vaskestasjonen brukes som forprosess før fragmenteringsmaskinen, slik at materialene kan prosesseres videre til pellets før ny slangeproduksjon.

Vaskestasjonen går som en del av fragmenteringen og gjennomføres i én og samme operasjon. Slangen føres inn i vaskestasjonen via en mekanisme, som kan opereres både motorisert og manuelt. Innvendig rengjøring gjennomføres av høytrykksslange med egen fremdrift. Deretter rengjøres slangen utvendig via flere høytrykksdyser. Videre framtrekk gjøres automatisk av fragmenteringsmaskinen.

– Dette gjør at det ikke blir noen ekstra håndtering av slangen i prosessen. Det gir en tidsbesparende og kostnadseffektiv løsning, forteller Dyre-Hansen.

Fragmentene samles i en såkalt «Big bag» og rommer om lag 150-200 meter slanger.

Satt i system
Det innovative systemet er et skattefunn-prosjekt og støttet av Innovasjon Norge. Maskinen består utelukkende av TESS-komponenter som er satt i system. Arbeidet startet tidlig på våren i 2017 og de første testene ble gjennomført allerede i august 2017.

Vaskestasjonen separerer og leder bort vaskevann både fra innvendig og utvendig vask, som kan inneholde organismer som ikke skal spres eller tilkobles annet maskinelt om dette er påkrevet.

Av sikkerhetsmessige hensyn sørger sprutbeskyttelsen for å holde operatøren trygg fra å bli utsatt for vaskevann.

Maskinen kan utstyres med doseringsmekanisme for desinfeksjon av fragmenterte materialer. Maskinen fungerer like godt med tilknytning av saltvann som ferskvann.

Prototype er testet med gode resultater, og erfaringene blir benyttet for å optimalisere fremtidige versjoner. Maskinen kommer på markedet i løpet av høsten 2018.

Vil du vite mer, kontakt:
Jan Dyre Hansen, tlf.: 32 84 40 04, e-post: jan.dyre.hansen@tess.no