TESS og Kystmiljø i samarbeid

Med en egenutviklet fôrslange tilbyr TESS en bærekraftig miljøsirkel med gjenbruk av fôrslanger i to generasjoner. Miljøpakken er styrket gjennom et samarbeid med Kystmiljø as. Samarbeidet omfatter vask og kverning av brukte slanger som blant annet hindrer spredning av mikroplast.

 

- Nå er siste viktige brikke på plass i miljøsirkelen for fôrslangen til TESS. Samarbeide med Kystmiljø styrker den bærekraftige gjenbruken og en ansvarlig håndtering av brukte slanger. Samtidig er det en praktisk ordning for oppdretteren som slipper unna mye plunder og heft med brukte slanger, forteller Key Account Manager Jan Eric Haagensen hos TESS.

Betydelig miljøgevinst
- Det er flere faktorer som bidrar til miljøgevinst. Materialet i ECOFEEDER, som fôrslangen heter, kan brukes i to nye generasjoner. Det gir betydelig miljøgevinst. I miljøsirkelen er samarbeidet med Kystmiljø spesielt viktig. Etter avtale tar selskapet hånd om innsamling, vask og kverning av fôrslanger hos den enkelte oppdretter. Avfall fra vaskingen blir samlet og fjernet, og kverningen skjer uten utslipp. Spesielt viktig er det at prosessen hindrer spredning av mikroplast. Kverningen gir fragmenter som samles i sekker og transporteres til fabrikken for produksjon av en ny generasjon slanger, opplyser Jan Eric Haagensen.

Hele landet
Oppdrettsanleggene er lokalisert langs hele kysten. Det betyr at transport av kilometervis med fôrslanger stiller krav til logistikken. Spesielt brukte slanger er en utfordring. Derfor har Kystmiljø satset på mobile anlegg for å jobbe nær kundens anlegg.

– Samarbeidet med TESS omfatter den spesielle prosessen for opphugging og kverning av plastutstyr som Kystmiljø as har utviklet for å bekjempe plastavfall i havet. Det betyr at vår miljøvennlige metode benyttes når man har fôrslanger fra TESS. Det hever miljøstandarden og effektiviteten for kverning av slikt utstyr betraktelig og hindrer dermed marin forsøpling, forteller daglig leder Christian Johansen i Kystmiljø as. Han legge til at brukerne av tjenestene også får nødvendig dokumentasjon av miljøsatsingen.