TESS Nord har nådd 1 millliard

TESS Nord har som første region i TESS oppnådd over én milliard i omsetning inneværende år. Over 1,1 millioner varelinjer og over 14.000 kunder er resultatet av meget godt arbeid i hele regionen i 2023.

Milliard Nord.png