Støtter barn og unge med millioner

For tredje året på rad mottok lag og foreninger i Lier over 2,5 millioner i støtte fra Stiftelsen Erik Jølberg.

Tirsdag 21. september ble 24 forventningsfulle representanter invitert til TESS-huset på Vitbanki Lier for å motta tildelingsdiplomene fra Stiftelsen Erik Jølberg. Stiftelsen støtter allmennyttige formål for barn og ungdom innen Lier kommune for tredje år på rad.

Utdelingen ble som i fjor arrangert utendørs på TESS-huset i Industriveien. I år oversteg beløpet 2,5 millioner,som ble overført umiddelbart på konto til vinnerne.

Glade vinnere
Erik Jølberg startet med å presentere seg selv og Stiftelsens viktigste formål under sin velkomsttale. Representantene ble ropt opp for å motta diplomene på podiet med tildelt beløp.

I tillegg til de oppmøtte ble noen søkere satt på venteliste med krav om at visse betingelser skulle oppfylles før støtten blir utlevert.

Fra styret og utvelgelseskomiteen deltok også Line Roll-Lund, Håkon Jølberg, Erik Skau, Nils Petter Steen, Øystein Tronvik og nyvalgt daglig leder Ansgar Karlsen.