Sterk vekst og fremtidsoptimisme

TESS International har tilbakelagt nok et sterkt år.

I 2022 ligger den internasjonale virksomheten an til en omsetningsøkning på drøye 50 prosent. Spesielt gjør TESS Brasil det skarpt: Fjorårets omsetning endte på 70 millioner kroner, i 2023 forventes omsetningen å øke til 100 millioner.

– Vi er veldig positive til det brasilianske markedet. Blant annet har Equinor store investeringer der som vi prøver å henge oss på, sier Knut Jølberg. Antallet ansatte har økt i takt med den positive utviklingen:
– Fra 20 personer i oppstartsfasen har vi nå 70 ansatte i Brasil. I fjor var omsetningen rundt 70 millioner kroner, i 2023 er målsettingen 100 millioner, i den forbindelse kan de 70 ansatte bli til 80, sier Knut Jølberg.

TESS har rammekontrakter med flere store aktører i Brasil, som Equinor, Petrobras og Halliburton. Den seneste tiden har TESS fått store jobber innen service og tjenester. I tillegg til flere gode subsea prosjekter som nå kommer for fullt.