Slangenes år

2022 er definert som slangenes år i TESS, når vi nærmer oss nyttår kan vi konstatere at året har vært en suksess.

All time high
I skrivende stund (1. desember) har vi en vekst tett 20 prosent slanger og slangerelaterte produkter. Det er all time high! I volum utgjør det ca. to millioner meter slanger, 600.000 meter med hydraulikkslanger og 1,4-1,5 millioner meter med industrislanger. Alt fra store fisketransportslanger for oppdrettsnæringen og drillingslanger for offshore plattformer – til propanslanger for gassgrill og campingvogn. TESS har i tillegg en overlegen lagerført bredde med 75 forskjellige typer hydraulikkslanger og over 300 forskjellige typer lagerførte industrislanger.

75-80 prosent av tjenestesalget
I tillegg til rekordhøyt slangesalg og lagerbeholdning i 2022 er 75-80 prosent av tjenestesalget vårt relater til slanger. Lokal service fra ett av våre mange servicesentre og servicebiler, men også selvfølgelig de kundene som velger TESS Slangekontrollsystem.

TESS Slangekontrollsystem (THM) er flaggskipet i TESS innen preventivt vedlikehold. I 2022 rundet vi 900.000 slanger i systemet, og veksttakten tilsier at vi passerer en million registrerte slanger i 2023. Hovedvekten er levert til offshore og maritim industri, men vi ser også at store tradisjonelle industribedrifter, entreprenører og kommuner verdsetter forutsigbarhet i slangeparken sin. Fokus på økt oppetid er en av grunnpilarene, dog sørger de positive gevinstene innen reduserte miljøutslipp til at systemet stadig velges av flere kunder. Mange av kundene våre er store internasjonale firmaer med installasjoner og fartøy over hele verden, av den grunn blir den engelske beskrivelsen av systemet, Tess Hose Management (THM), mest kjent.


- I TESS danner slanger- og slangekompetanse det viktigste grunnlaget for tekniske og innovative løsninger. Dette viser at vi i stadig større grad tar ansvar som totalleverandør av tekniske systemer, og slagordet total solution provider er meget beskrivende, sier direktør for slanger og ledningskomponenter Lars-Otto Fredriksen. Variasjon i oppdragene i 2022 er store, fra utskifting av alle hydraulikkslanger på borerigger på Gran Canaria, til bygging av fisketransport linjer på Andøya til Andfjord Salmon. Vår service til alle døgnets tider og alle dager i uken viser at vi både vil og kan. Sitat fra prosjektdirektør hos Andfjord Salmon: "Vil takke dere alle som – på en søndag – hjelper til og sikrer at vi får på plass smoltlinja ila. de neste dagene. Det er verdsatt !!!"

Godkjente slangeverksteder og kompetanseløft
Alle våre slangeverksteder er godkjente for å sikre kundene trygghet og kompetanse. Slangefaget er et av de store fagene i landet hvor formell utdanning ikke finnes, men gjøres av de som selger slanger. Som landets største leverandør er det derfor meget viktig at vi kurser og trener alle som selger og monterer slanger. Slangenes år er blitt markert med et omfattende kompetansehevingsprosjekt, som er gjennomført ved alle landets servicesentre. Det styrker vår posisjon ytterligere som markedsleder på slanger og slangekompetanse.

3-års garantien
Selv om 3-års garantien ble lansert i 2021, er 2022 det første året hvor garantien gjelder!
Første året er underlagt kjøpsloven og det er nå først 12 måneder etter at slangen er solgt vår garanti gir kunden økt trygghet.
- Dette er en trygghet vi ønsker å tilby alle våre kunder. I de tilfellene hvor vi har hjulpet kunden med treårs garanti, har vi med bakgrunn i god kompetanse og gode erfaringer løst kundens utfordringer. Nå ruller tre-års garantien videre. TESS skal aktivt forsikre oss om at alle kundene blir oppmerksomme på garantiordningen, sier Fredriksen.

Økt varelager
TESS har økt varelageret innen slanger og ledningskomponenter i 2022. I utfordrende tider er vi en trygg samarbeidspartner som sikrer produkttilgjengelighet for kundene våre.
- Totalt er det på lager i Norge ca. 2,2 millioner meter fordelt på ca. 2000 unike slangevarenumre. I tillegg lagerføres det over 30.000 forskjellige artikler som kompletterer slange og rørsystemene våre. De urolige tidene er ikke over, det er ustabile forhold i råvarepriser, -tilgjengelighet og leveranser. TESS tar de grepene vi kan for at kundene våre skal få det bedre og mer forutsigbart, sier Fredriksen.

Ny og revidert teknisk slangehåndbok
I oktober ga TESS ut en ny utgave av teknisk slangehåndbok i revidert versjon. Dette er et produkt som mange setter pris på. TESS ønsker å sikre god kompetanse innen slangefaget og er kanskje den eneste i bransjen som har en katalog beregnet også for sluttkunder. Håndboka er også et flittig brukt oppslagsverk for egne ansatte.
Slangehåndboka er tilgjengelig for alle sluttkunder, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.

Økte synergieffekter med datterselskaper gjør TESS til en totalleverandør
TESS-familien blir stadig større, samtidig blir vi stadig flinkere til å utnytte synergieffektene mellom alle TESS-firmaer i konsernet. I år er PSO innfusjonert som en egen avdeling i TESS Vest, og gjennom ytterligere oppkjøp innen hydraulikkservice er Hydraspec siste tilskudd som er en del av en strategisk satsning for å utvide og styrke servicetjenester innen hydraulikk og sylindere. Det befester vår posisjon som totalleverandør.
- Når vi driver med hydraulikkslanger har det blitt naturlig at vi også kan bistå med hydraulikksystemet og sylinderne. I Andfjord Salmon-prosjektet brukte vi Eiva Safex sine forankringssystemer. Samarbeidene på tvers av selskaper og regioner gjør oss til en større totalleverandør. Andfjord-prosjektet er det største havbruksprosjektet vi har hatt i region nord i år. Vi hadde ikke fått det uten servicesenteret i Harstad, som ser etter muligheter og sparker ballen videre, sier Fredriksen.

Forhandlere kompletterer vår service
Norge er et langstrakt land med mange kriker og kroker. Ytterst på et nes, innerst i en fjord eller langt inne i en dal har vi kunder som trenger slanger – aller helst fra en lokal bedrift. Det er her TESS Forhandlere er så viktig som den forlengede lokale armen vår. Våre forhandlere er alle lokale gode servicebedrifter og når de får på plass et godkjent slangeverksted kan de yte komplett service til sine kunder. Mange av forhandlerne våre tilbyr også serviceuttrykning om slangen skulle plutselig bli ødelagt. I 2022 runder vi 55 forhandlere – alt for å komplettere vår service.