Reduserte kostnader og økt oppetid med Smøreteknikk

TESS-firmaet Smøreteknikk leverer, installerer og utfører service på alle typer smøreutstyr og smøresystemer, og har alt innen sentralsmøring for prosessindustri og rullende materiell.

Smøresystemet til Smøreteknikk sørger for å ivareta maskinene og forlenger levetiden, gjennom å tilføre fett via et automatisk smøresystem. Systemet går kontinuerlig, mens maskinen er i drift, slik at man får rett mengde, til rett tid, på rett plass.

- Systemet bygges og tilpasses de ulike maskinene, antallet smørepunkt og hvilke typer ekstrautstyr maskinene skal ha. Maskiner som ikke blir smurt er mye mer utsatt for stopp som ikke er planlagt, det gir tap i produksjonen, og kostbare reparasjoner. Med et automatisk smøresystem sikrer vi oppetid og reduserte kostnader for kundene våre, sier Eirik Helle Schlytter, prosjekt og fagansvarlig i Smøreteknikk.

 

Ta kontakt med Smøreteknikk hvis du har spørsmål om smøresystemer eller utstyr:

Eirik Hylle Schlytter
Tlf.: 989 06 361
E-post: es@smoreteknikk.no