OTD Energy: Viste fram løsninger som sparer miljø og kutter kostnader

TESS høster ros og oppmerksomhet for effektiviserende og bærekraftige løsninger. Noen av disse konseptene ble vist fram i messehallene på OTD Energy 19.–20. oktober i Bergen.

Som en «total solution provider» innenfor olje og energi-segmentet har TESS mye å skilte med på årets messe. Av tekniske løsninger vekker Remote Loading spesielt stor oppmerksomhet.

- Vi har nylig gjennomført en vellykket fullskalatest-fase 1. Det lover godt for en snarlig kommersialisering av løsningen, sier markedsdirektør Espen Halland-Johansen i TESS Vest.


Remote Loading er en fjernstyrt lasteslange mellom forsyningsfartøy og oljeplattformer, som tilrettelegger for ubemannede og lavbemannede installasjoner til havs.

- Vår lange erfaring innen olje & gass gjør at vi med trygghet kan tilby kundene løsninger som er testet og egnet for dette krevende miljøet, sier Halland-Johansen.

 


Betydelige effektiviseringsgevinster

Det er gode tider i TESS, som kan skilte med fin utvikling innenfor alle kjernesegmenter – deriblant olje, gass og energi. Nå gjør nøkkelpersoner seg klare til å presentere konseptene på OTD Energy. I tillegg til Remote Loading trekker Halland-Johansen spesielt frem TESS Hose Management (THM) og ubemannede forsyningsløsninger som interessante for bransjen. Begge løsninger sparer miljø og kutter kostnader gjennom digitale prosesser.

- Oppmerksomheten rundt konseptene våre er enorm. Kundene våre erfarer at de gir betydelig effektiviseringsgevinster, i tillegg til å slå positivt ut på bærekraftregnskapene, sier Halland-Johansen.

Selv om TESS er en «total solution provider», er det ennå mange som ikke kjenner bredden av hva vi kan levere, og at vi påtar oss totalansvar for systemene hos kunden.

 

- OTD Energy gir oss en fin anledning til å presentere hele vår brede produktportefølje, tekniske løsninger og servicetjenester, sier Halland-Johansen.

 


Kutter forbruk og utslipp

TESSgate er blant de mest populære forsyningsløsningene: Et ubemannet lager som kontrollerer vareuttak fra kundens lager eller containere. Dette gir bedre kontroll på forbruk og kostnader, i tillegg til reduserte miljøutslipp. Det samme gjelder PartnerSkap, som fungerer etter samme prinsipp, med digital merking (RFID). Kundenes erfaringer viser besparelser på opptil 70 prosent det første året med disse løsningene.

 

Bransjens stadig økende fokus på teknologiutvikling og bærekraft går som hånd i hanske med TESS sin strategi. Vi skal nemlig ha, som Halland-Johansen sier, «bærekraft i alt vi gjør».

 

– Bærekraft står sentralt i TESS og blir stadig viktigere for oss og for kundene våre. Vårt betydelige fokus på miljø og bærekraft er noe som kundene våre legger merke til. Når pris og produktkvalitet innfrir, kan nettopp bærekraftige løsninger være avgjørende for å beholde gode kunder - og vinne nye.

Må tenke nytt

I tillegg til THM og de nye forsyningsløsningene kan TESS skilte med et bredt spekter av produkter og tjenester. Det bar standen på OTD Energy preg av. Standen var av det store slaget, og man stilte som alltid mannsterke for å få mest mulig ut av deltagelsen.

 

OTD Energy og TESS er en meget god match. Arrangørene har lykkes å gjøre messen til en viktig møteplass, så vel som en kunnskapsarena for fagfolk. Bransjen er i kontinuerlig endring, og utviklingen går stadig raskere, avslutter Halland-Johansen.