Nytt grønt fotavtrykk

En nye berøringssikker fôrslangen gir en betydelig HMS- og miljøgevinst og et solid grønt fotavtrykk for oppdrettsnæringen. 85 prosent av materialet i første generasjon slange går til gjenbruk i produksjonen av de to neste generasjonene. Med en årlig produksjon og  levering på en million meter av denne fôrslangen, blir miljøet spart for mellom opptil  15 millioner kg CO2. Målinger under praktisk bruk viser at fôrslangene har en slitestyrke som er vesentlig bedre enn gjennomsnittet i bransjen.

- Vi jobbet lenge med utviklingen av den nye antistatiske fôrslangen som tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet og gir et tryggere arbeidsmiljø på merdene. Løsningen ble bruk av et homogent plast- materiale som har en høy gjenbruksfaktor. Hele 85 prosent av materialet fra første generasjon fôrslange brukes i produksjonen av de to neste generasjonene. Dette er innenfor det vi i dag kan forvente, men litt fram i tid kan vi kanskje kople på flere generasjoner, sier innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen som har vært helt sentral i utviklingen av den nye antistatiske fôrslangen til TESS som har fått navnet ECOFEEDER. Grønnere for oppdrettsnæringen Det blir produsert og levert en million meter fôrslanger til norske oppdrettsanlegg i året. - Bransjen mangler god statistikk, men omfanget er på dette nivået og er utgangspunktet for vårt regnestykke, sier innovasjonsdirektøren. – Det betyr at oppdrettsnæringen kan bidra til å spare minst 6 millioner kg olje/gass i produksjonen. Noe som reduserer CO2-utslippet med mellom 12 og 15 millioner kg. Det er nok enda mer å hente på miljøsiden. Målinger under praktisk bruk viser at den antistatiske fôrslangen til TESS har meget god slitestyrke, og forventningen er opptil 50 prosent bedre enn gjennomsnittet i bransjen, sier innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen. Lovende miljøsirkel Den nye antistatiske og miljøvennlige fôrslangen til TESS viser at teknologien har løst flere av de tidligere utfordringene i oppdrettsnæringen. Tiden med arbeidsulykker på grunn av elektriske støt fra fôrslanger bør være over. – Jobben nå er å få på plass en god miljøsirkel hvor de antistatiske fôrslangene får et definert livsløp gjennom tre generasjoner. TESS har kommet ganske langt i dette arbeidet, men logistikken mellom merder og produksjon er en utfordring. Avstandene er store og en slangegenerasjon fyller fort et par store vogntog. På vei til produksjonen må slangene også rengjøres. TESS har løsninger i dag, men det gjenstår litt arbeid med å rendyrke miljøsirkelen til et bærekraftig konsept og få på plass flere praktiske
Nytt grønt fotavtrykk i oppdrettsnæringen
En nye berøringssikker fôrslangen gir en betydelig HMS- og miljøgevinst og et solid grønt fotavtrykk for oppdrettsnæringen. 85 prosent av materialet i første generasjon slange går til gjenbruk i produksjonen av de to neste generasjonene. Med en årlig produksjon og  levering på en million meter av denne fôrslangen, blir miljøet spart for mellom opptil  15 millioner kg CO2. Målinger under praktisk bruk viser at fôrslangene har en slitestyrke som er vesentlig bedre enn gjennomsnittet i bransjen.
løsninger, opplyser innovasjonsdirektør Jan DyreHansen. Holder hva den lover Det ble et teknologisk gjennombrudd da TESS utviklet og satte i produksjon en berøringssikker fôrslange som gir en tryggere arbeidsdag på oppdrettsanleggene. Egenskapene er verifisert av SINTEF. Den nye fôrslangen til TESS er i bruk hos flere oppdrettere. - Det er bare gode meldinger fra dem som i 10 måneder har hatt slangen i bruk som har transportert flere hundre tonn fôr uten å lade en eneste volt. Det forteller om en riktig løsning med stor slitestyrke.  Den holder hva vi lover, er tilbakemeldingene fra brukerne, forteller Jan Eric Haagensen, – ingen elektrisk ladning, stor slitestyrke og UVbestandig.

- Vi jobbet lenge med utviklingen av den nye antistatiske fôrslangen som tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet og gir et tryggere arbeidsmiljø på merdene. Løsningen ble bruk av et homogent plast- materiale som har en høy gjenbruksfaktor. Hele 85 prosent av materialet fra første generasjon fôrslange brukes i produksjonen av de to neste generasjonene. Dette er innenfor det vi i dag kan forvente, men litt fram i tid kan vi kanskje kople på flere generasjoner, sier innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen som har vært helt sentral i utviklingen av den nye antistatiske fôrslangen til TESS som har fått navnet ECOFEEDER.

Grønnere for oppdrettsnæringen
Det blir produsert og levert en million meter fôrslanger til norske oppdrettsanlegg i året. - Bransjen mangler god statistikk, men omfanget er på dette nivået og er utgangspunktet for vårt regnestykke, sier innovasjonsdirektøren. – Det betyr at oppdrettsnæringen kan bidra til å spare minst 6 millioner kg olje/gass i produksjonen. Noe som reduserer CO2-utslippet med mellom 12 og 15 millioner kg. Det er nok enda mer å hente på miljøsiden. Målinger under praktisk bruk viser at den antistatiske fôrslangen til TESS har meget god slitestyrke, og forventningen er opptil 50 prosent bedre enn gjennomsnittet i bransjen, sier innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen. 

Lovende miljøsirkel
Den nye antistatiske og miljøvennlige fôrslangen til TESS viser at teknologien har løst flere av de tidligere utfordringene i oppdrettsnæringen. Tiden med arbeidsulykker på grunn av elektriske støt fra fôrslanger bør være over. – Jobben nå er å få på plass en god miljøsirkel hvor de antistatiske fôrslangene får et definert livsløp gjennom tre generasjoner. TESS har kommet ganske langt i dette arbeidet, men logistikken mellom merder og produksjon er en utfordring. Avstandene er store og en slangegenerasjon fyller fort et par store vogntog. På vei til produksjonen må slangene også rengjøres. TESS har løsninger i dag, men det gjenstår litt arbeid med å rendyrke miljøsirkelen til et bærekraftig konsept og få på plass flere praktiske Nytt grønt fotavtrykk i oppdrettsnæringenEn nye berøringssikker fôrslangen gir en betydelig HMS- og miljøgevinst og et solid grønt fotavtrykk for oppdrettsnæringen. 85 prosent av materialet i første generasjon slange går til gjenbruk i produksjonen av de to neste generasjonene. Med en årlig produksjon og  levering på en million meter av denne fôrslangen, blir miljøet spart for mellom opptil  15 millioner kg CO2. Målinger under praktisk bruk viser at fôrslangene har en slitestyrke som er vesentlig bedre enn gjennomsnittet i bransjen. løsninger, opplyser innovasjonsdirektør Jan DyreHansen. 

Holder hva den lover
Det ble et teknologisk gjennombrudd da TESS utviklet og satte i produksjon en berøringssikker fôrslange som gir en tryggere arbeidsdag på oppdrettsanleggene. Egenskapene er verifisert av SINTEF. Den nye fôrslangen til TESS er i bruk hos flere oppdrettere. - Det er bare gode meldinger fra dem som i 10 måneder har hatt slangen i bruk som har transportert flere hundre tonn fôr uten å lade en eneste volt. Det forteller om en riktig løsning med stor slitestyrke.  Den holder hva vi lover, er tilbakemeldingene fra brukerne, forteller Jan Eric Haagensen, – ingen elektrisk ladning, stor slitestyrke og UVbestandig.

 

Fakta ECOFEEDER
Nye homogen berøringssikker fôrslange til oppdrettsnæringen. Den fyller Arbeidstilsynets krav om antistatisk materiale og er testet av SINTEF. Målinger under praktisk bruk viser at fôrslangen bedre slitestyrke enn gjennomsnittet i bransjen. Ved gjenbruk kan 85 prosent av materialet fra første generasjon benyttes i produksjonen av de to neste generasjonene.