Leverer nye skinnespyler til Bane Nor

Rammeavtalen med Bane Nor på levering av skinnespylere begynte å løpe i 2016, i alt har TESS levert fem skinnespylere, hvorav den siste ble montert på brannvogn i november.

1200 bar trykk
Det skal voldsomme krefter til for å renske jernbaneskinnene: med 1200 bar trykk sørger skinnespylerne for at jernbaneskinnene blir renset for løv og annen vegetasjon som kan danne belegg på skinnene.

Kontrakt på service og vedlikehold
I høst vant TESS en kontrakt med Bane Nor på service og vedlike av skinnespylerne. Kontrakten strekker seg over en periode på åtte år.