Jans Hydraulikk blir TESS

Slangefirmaet TESS har kjøpt 100 prosent av aksjene i Jans Hydraulikk AS og ser store fordeler ved oppkjøpet.

Jans Hydraulikk ble etablert i 1985 av Jan Hegerland. Selskapet, som er lokalisert i Ølensvåg, har totalt seks ansatte og leverer slanger til de fleste næringer. I tillegg kommer service og reparasjon av hydraulisk og pneumatisk utstyr på bl.a kjøretøy, maskiner og installasjoner. Jans Hydraulikk har også en "slangeløs" avdeling som selger drifts- og vedlikeholdsprodukter.


image84uiik.png
FRA BUTIKKEN: Alle seks ansatte i Jans Hydraulikk blir i selskapet etter at TESS overtar eierskapet. Fra venstre: Jan, Roy William, Bjørn Kåre, Anna, Marius og Grete.

Etter oppkjøpet vil Jans Hydraulikk, i likhet med TESS Vest sine øvrige datterselskaper, fortsette under sitt navn og med sin logo med tilføyelsen ‘’et TESS firma’’. Fra 1. desember overtar Marius Lothe som daglig leder. Jan Hegerland skal fortsette å arbeide i selskapet både med kunder og leverandører.


KJØRER VIDERE: Jans Hydraulikk kjører videre med TESS som nye eiere.

Gode synergieffekter
Jans Hydraulikk og TESS har mange felles varegrupper, som hydraulikk og pneumatikk, og begge lagerfører slanger i stort monn.
- Her ser vi store synergier i felles lagerhold, kompetanse og raskere leveranser for kundene, sier de to lederne Jan Hegerland i Jans Hydraulikk og Erlend Gjerdevik i TESS Vest as.

Vil yte bedre service
- Vi vil fortsette driften som før, så kundene vil ikke oppleve noen endringer. I fellesskap vil vi ha mulighet til å påta oss større jobber, yte bedre service og påta oss enda flere service-oppdrag ute i distriktene. Jans Hydraulikk er et meget veldrevet selskap, og det er en ære for oss å fortsette i samme spor, sier Gjerdevik og peker på de flotte resultatene som er oppnådd opp gjennom årene. I 2022 omsatte Jans Hydraulikk for 23 millioner kroner, og prognosene for 2023 viser at det går mot ny solid omsetningsrekord.

- TESS ønsker fortsatt vekst, og dette oppkjøpet er et naturlig ledd i å styrke vår posisjon som landets største leverandør av slike varer og tjenester til industrien. TESS er norskeid og har lang tradisjon for å sikre trygge lokale etableringer i distriktene. I Ølensvåg har vi tegnet langsiktig leieavtale og blir værende i Jans bygg i lang tid fremover. Med høyt volum og store varelagre får vi bedre innkjøpsbetingelser fra våre leverandører, som stort sett er i utlandet. Dette gir også kundene våre bedre betingelser, noe som ligger forankret i vår overordnede strategi, sier Gjerdevik.

«Trygt med et stort konsern i ryggen»
Eier og ansatte i Jans Hydraulikk føler det som betryggende å bli en del av et stort, veldrevet og helnorsk konsern, eid av en stiftelse som sikrer evighetsperspektivet.
- Vi kjenner TESS godt og gjennom mange år har vi vært konkurrenter. Nå, når avgjørelsen er tatt, kjennes det trygt og bekvemt for alle å bli en del av noe større, sier Jan Hegerland og legger til at han etter salget vil få frigjort mer tid til det han liker aller best, nemlig å jobbe ut mot kundene med salg og innkjøp.
- Engasjementet er på topp, og prosessen med overgang til TESS og nye produkter er veldig spennende å være med på, sier han.

- Oppkjøpet vil styrke TESS Vest sin posisjon i markedet. Jans Hydraulikk har også en godt opparbeidet kundekrets på slanger og kuplinger, i tillegg til drifts- og vedlikeholdsprodukter, områder som utgjør en viktig del av kjernevirksomheten i TESS, avslutter Gjerdevik.

image2k54e.png
FORTSETTER I SAMME LOKALER: Jans Hydraulikk, er lokalisert i romslige lokaler i Ølensvåg, og leverer slanger til industri, landbruk, entreprenørvirksomhet, transport, bygg & anlegg, fiske, verfts og offshoreindustri m.fl.
 

Jans Hydraulikk as                 TESS

Etablert:               1985               1968                                       
Ansatte:                6                    1.400

Omsetning 2022:  23 MNOK       5,2 MRDR

For mer informasjon kontakt:


Erlend Gjerdevik, daglig leder TESS Vest as
Tel. dir. +47 55 11 47 10 / +47 911 09 361
E-post: eg@tess.no


Jan Hegerland
, Jans Hydraulikk AS
Tel. dir. +47 40 44 09 90

E-post: jan@janshydraulikk.no