Caspersen forfremmet til HR-direktør

Inger Lise L. Caspersen er forfremmet til direktør HR, Lønn og HMS-K i TESS as. Caspersen har siden mai 2021 vært leder for HR og HMS-K, og inntok direktørstillingen 1. desember. Direktørstillingen innebærer også å løse oppgaver på et overordnet nivå, i tillegg til å være support til ansatte, ledere og regionene i TESS. Vi gratulerer med forfremmelsen!