Havbruk: Grønt kvantesprang

Fremtidens fôrslange er allerede i bruk hos de største aktørene i havbruksnæringen. TESS har utviklet ECOFEEDER med flere innovative målsettinger. Resultatet ble den første berøringssikre fôrslangen som kan resirkuleres til samme produkt.

De banebrytende egenskapene i ECOFEEDER skyldes at slangen er produsert i et homogent materiale. Under utviklingsprosessen ble det tatt sikte på å finne fram til den optimale blandingen av PE100 og et ledemateriale. Resultatet er at spenning ledes rett gjennom slangeveggen og til sjø/jord. TESS leverer 500 meters lengder som standard, men kan levere i kundetilpassede lengder inntil 560 meter skjøtefritt.

Vil bli ledende
-Da vi besluttet å satse på å bli ledende innen fôrslanger, så var det helt uaktuelt å gjøre det med gårsdagens teknologi. Vi har hele tiden vært kjent med de utfordringene som konvensjonelle transportledninger for fiskefôr har vært heftet med. Derfor utviklet vi en ny generasjon ledning, tilpasset både nåtidens og fremtidens forventninger til ressursgjenvinning, slitestyrke, UV-bestandighet og HMS, forteller innovasjonsdirektør Jan Dyre Hansen i TESS as.

Målinger under praktisk bruk viser at den nye fôrslangen fra TESS har en slitestyrke som representerer noe helt nytt i bransjen. Etter over ett års bruk har referansekundene uttrykt stor begeistring for en levetid de aldri har opplevd tidligere. Levetiden bidrar til å rasjonalisere driften av anleggene. Målsettingen var at levetiden skulle utvides med 50 prosent, sammenliknet med hva brukeren var vant med. Så langt har kundene opplevd at ECOFEEDER har en levetid som har sprengt forventningene med stor margin.

 

Grønt fotavtrykk
Det homogene materialet har en høy gjenbruksfaktor. Hele 85 prosent av materialet fra første generasjon kan brukes i produksjonen av de to neste generasjonene. Polyetylen-materialer produseres av hydrokarboner. Enkle utregninger, tatt i betraktning at den norske næringen anskaffer én million meter nye fôrslanger hvert år, forteller at CO2-utslippet fra produksjonen av første generasjon slanger kan reduseres med 12-15 millioner kilo – dersom ECOFEEDER hadde overtatt hele markedet.

 

Satser på miljøsirkel
TESS Miljøsirkel er navnet på et miljøvennlig gjenvinningskonsept for oppdrettere. For første gang i bransjen skal fôrslanger resirkuleres etter endt bruk. Etter nærmere avtale med kunden vil TESS rengjøre og volumredusere fôrslangen. Det rengjorte materialet transporteres tilbake til fabrikken for repelletering – og til slutt reproduseres pelletsen til en helt ny ECOFEEDER.

 

Helse og sikkerhet
ECOFEEDER tilfredsstiller HMS-kravene fra Arbeidstilsynet. De berøringssikre egenskapene i materialet er verifisert etter testing utført av Sintef. Det nye produktet fra TESS er det eneste i sitt slag som Sintef har omtalt direkte som berøringssikkert.

TESS satser bredt på havbruksnæringen. Bedriften har lange tradisjoner som utstiller på Aqua Nor i Trondheim, og vil i år delta med sin hittil største stand.

Kontaktperson:
Innovasjonsdirektør Jan Dyre Hansen. Mob: 481 08 939