Besøk fra Aker Solutions, Aquaculture

10 representanter for Aker Solutions, Aquaculture besøkte TESS-huset 30.8 for en «touch and feel day» med nærmere gjennomgang av våre produkter og systemleveranser til havbruksnæringen, blant annet tok delegasjonen fisketransportslanger og nanoboblegenerator i nærmere øyesyn.

Bakgrunnen for besøket er TESS’ leveranser av subsea merdeslanger til Arctic Offshore Farming.

- Det vi lærte av samarbeidet er at de er sterke på mekanisk design og strukturer og at vi har en fordel i slangeverden, og at vi lyktes med å finne de løsningene de trengte underveis i prosjektet, sier Lars-Otto Fredriksen, direktør for slanger i TESS.

 

Aker Solution-Aquaculture-TESS-besøk-2.jpg

Det fem timer lange besøket besto i en dypere gjennomgang av temaene:

  • Slanger og slangeløsninger

  • Systemleveranser – herunder merdeslanger

  • TESS remote loading

  • Nanobobleteknologi

  • Innblikk i produksjon, hva vi gjør og hvordan vi gjør det

- Responsen var positiv, og følget fra Aker Solutions var meget fornøyd med dagen. Vi har nå etablert gode direktekanaler for de respektive fagfeltene og har en felles intensjon om å lykkes med å etablere fremtidens løsninger for havbruk.

 

Har du spørsmål ta kontakt med:

 

Lars-Otto Fredriksen
Direktør slanger og ledningskomponenter

+47 95 76 76 95

lars-otto.fredriksen@tess.no