20 % Økning - År etter år

TESS-konsernet rapporterer om rekordhøy omsetning for 2023. Omsetningen økte fra 4 milliarder i 2022 til 4.6 milliarder i 2023 (+15,7 %). Konsernet opplever vekst i alle markedssegmenter, samt i konsernets internasjonale virksomhet.

Driftsresultatet økte fra 318 millioner kroner i 2022 til 391 millioner kroner i 2023. Resultat før skatt endte på 351 millioner kroner i 2023, en økning fra 309 millioner i 2022.


Solid finansiell stilling og tilgjengelighet av varer

Konsernets solide finansielle stilling og positive utsikter er med på å sikre dagens arbeidsplasser og legger et solid fundament for videre vekst. TESS-konsernet opplever økt etterspørsel etter
tjenester og produkter. Konsernet ser muligheter for organisk vekst både i Norge og utlandet, samt også vekst gjennom oppkjøp. Som totalleverandør til industrien er TESS-konsernet i kontinuerlig utvikling og fortsetter å utvide varesortiment, tekniske tjenester og digitale løsninger tilpasset kundenes behov.

TESS har bygd et betydelig varelager de siste årene. Ved utgangen av 2023 var verdien av varelageret på 1.3 milliarder kroner. Dette gjør at konsernet har god tilgjengelighet av varer på lager og kort leveringstid til sine kunder.