Samfunnsansvar og engasjement

Stiftelsen Erik Jølberg har frem til nå utdelt 22,7 millioner til lokale lag og foreninger.

Stiftelsen Erik Jølberg er majoritetseier i TESS, hvor formålet er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap av TESS. Eierskapet bidrar til stabile arbeidsplasser over hele landet. Gjennom stiftelsen deles det ut inntil fem millioner til allmennyttige formål for barn og ungdom.

I 2024 var utdelte midler rekordhøye 5,3 millioner kroner, det er en bekreftelse på stiftelsens engasjement for å styrke lokalsamfunnet og fremme aktiviteter for barn og unge. Det var 59 lokale foreninger, herunder idrettslag, barnehager og musikk-korps som mottok midler. 

 

Stiftelsen Erik Jølberg - Medium

 

Utdeling 2023 Utdeling 2022 Utdeling 2021 Utdeling 2020 Utdeling 2019

 


TESS støtter også norsk toppidrett. Siden 1980-tallet har vi vært stolt sponsor av norsk toppfotball med arenareklame hos lagene, blant annet i Eliteserien. TESS bidrar også ved idrettsarrangementer som Raw Air i Vikersund, samt med reklame på enkelte landslagskamper i håndball.

 

Les mer om Stiftelsen Erik Jølberg