Remote Chemical Loading

I samarbeid med ledende bransjeaktører innen olje- og offshore har TESS utviklet en løsning som muliggjør fjernstyrt lasting mellom forsyningsfartøy og offshoreinstallasjoner. Løsningen legger til rette for ubemannede og lavbemannede installasjoner til havs.

Remote Chemical Loading er basert på innspill og interesse fra store operatører i offshoreindustrien. Teknologien er utviklet for å laste opptil 28 ulike kjemikalier og forbruksmedier samtidig i én simultan operasjon gjennom en Multiline Bundel (flerleder slange) fra forsyningsfartøy til offshoreplattform. Teknologien muliggjør lasting til lav- og ubemannede plattformer på en effektiv og sikker måte. Oppkoblingen av flerleder-slangen til plattform skjer uten løft over plattformen.   

HMS og totaløkonomi er sterke drivere i teknologien. Remote Chemical Loading reduserer operasjonstid og risiko. Værvinduet og effektiviteten økes ved disse nødvendige og repetitive marine operasjoner knyttet til kjemikalielasting offshore.  

Teknologien minimerer plassbehov, vekt, kompleksitet og vedlikeholdsbehov på plattform, forutsatt at den implementeres i tidlig designfase av nye prosjekter. Remote Chemical Loading er også svært godt egnet til å installeres på eksisterende offshoreplattformer, da majoriteten av driftsfordelene vil kunne materialiseres umiddelbart. 

Remote Chemical Loading er den største innovasjonen innen offshore bunkring siden 70-tallet. Løsningen vil være med å forandre fremtidens bunkringsoperasjoner på en sikker og rasjonell måte, som sannsynligvis etablerer seg som bransjestandard – også for andre offshorenæringer

Ubemannet bunkring av alle kjemikalier via en multibundle

  • reduserer risiko for personer og miljø gjennom å halvere kranløft 

  • reduserer CO2-avtrykket på installasjonene  

  • reduserer kostandene i prosjektet 

  • muliggjør ubemannede installasjoner 

  • tilrettelegger for lavere bemanning på eksisterende installasjoner