TESS Logistikk as har gjennomført "Plastløftet" i 2023

Som medlem av Grønt Punkt Norge har TESS valgt å forplikte seg til Plastløftet. Plastløftet skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi og hjelper norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Med dette forplikter TESS seg til årlig å rapportere tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge.

Målsettingen er å: 

  • Øke bruken av resirkulert plast 
  • Unngå unødvendig bruk av plast 
  • Designe for gjenvinning


Dette gjør TESS

Mål 2024 Status

Øke antallet tonn resirkulert materiale med 50 % fra 2023 til 2024.

Ved å gjøre endringer som øker graden av resirkulert plast i vår emballasje skal vi i 2024 redusere årlige olje- og CO2-ekvivalenter med henholdsvis 15 og 21 tonn.

  • Vårt årlige forbruk av plastemballasje er 58 tonn, det tilsvarer rundt 244 CO2e årlig.
  • I 2023 utgjør resirkulert materiale 26 % (24 % i 2022) av all emballasje TESS benytter.
  • Årlig forbruker TESS 28 tonn strekkfilm, 7 tonn lynlåsposer, 4 tonn handlenett,3 tonn toppark, 2 tonn pakketeip, for å nevne noe.

 

Vi har et opplag av gamle emballasjeprodukter som forsinker realiseringen av ønsket effekt. Vi ser imidlertid at mye vil slå til i 2024, og har derfor sterk tro på at vi skal nå vårt «Plastløftet»-mål i 2024.


Tiltak:

Utvalget av hva som skalprioriteres er basert på paretoprinsippet, også kalt 80/20-regelen. Vi har gjennom 2023 testet og avtalt bytte av 7 emballasjeprodukter hos vår leverandør. Bytte av disse vil føre til bruk av enten høyere grad resirkulert materiale eller et annet materiale. Det vil i løpet av 2024 bli tilgjengelig for alle våre servicesentre straks vi er tomme for gammel emballasje og nytt opplag ankommer lager.


Resultater av tiltak i 2023

Vi oppnådde 15 tonn resirkulert plast i 2023 – det er en økning på 3 tonn (25 %) fra 2022. Dette er noe under målsetningen for 2023. Gjennom året har vi testet og avtalt bytte av en rekke emballasjeprodukter, som vil gi oss gode resultater i 2024. Målsettingen om 50 % årlig økning i antall tonn resirkulert materiale tar vi med oss videre inn i 2024.

* Bedriftene som tar «Plastløftet» har ingen formell forpliktelse overfor Grønt Punkt Norge, men må hvert år rapportere tiltak og resultater. EU-målene for materialgjenvinning av plastemballasje er 50 % av all plast innen 2025 og 55 % innen 2030.