Risikobasert vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanene som etableres i slangekontroll systemet har en risikobasert tilnærming for oppsett av inspeksjon- og utskiftingsintervaller. Disse intervallene kan settes som standard på et helt system, eller helt uavhengig for hver slange. Våre kunder kan bruke denne informasjonen til å målrette risikoreduserende tiltak på enkelt slanger.


Sertifiserte eksperter fra TESS foretar risiko-
vurderinger, beregner risikoklasse og identifiserer muligheter for risikoreduserende tiltak i samarbeid med kundens ledende tekniske personell. Vårt personell har lang erfaring med å vurdere alternative barrierer.

 

Risikobasert graf.png

 

Eksempler på risikoreduserende tiltak:

  • Installere rør

  • Sette opp fysisk sperre

  • Sørge for oppsamling av utslipp

  • Slangebruddsventiler

  • Whipcheck

  • Break away link/Weak link

Risiko-2.png

 

 

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?

Jan Georg Tunes
Operational Director THM

+47 32 05 68 58

jangeorg.tunes@tess.no

Kontakt meg

Rune Sigurdsen
Sales Director

+47 947 83 828

rune.sigurdsen@tess.no

Kontakt meg