Kompetanseutvikling

Vi er opptatt av å investere i våre ansatte, og har fokus på opplæring og utvikling. Dette innebærer ikke bare at medarbeiderne får utvikle seg i jobben sin, men det fører også til mer engasjement og motivasjon.

TESS har et bevisst forhold til kompetanseutvikling for å være konkurransedyktig i tiden fremover. Gjennom TESS Academy og ekstern utvikling, bygger vi kompetanse og personlige verdier til de ansatte. Vi rekruterer og forfremmer våre egne. TESS har fått ord på seg for å være ærlig. Hva betyr det? Åpent ærlig, og rett på sak.

«Fagfolk på begge sider av disken»

Kontinuerlig læring og kompetanseheving er et av de viktigste tiltakene for de ansatte for at kundene og TESS skal lykkes med konkurransekraft og vekst.

Alle ansatte i TESS gjennomgår kompetanse og opplæringsprogram basert på roller definert i kompetansematrise. TESS benytter Trainingportal som system for registrering av kompetanse i bedriften. Både praktisk og formell kompetanse blir registrert. Kompetansegraden i TESS blir målt fra systemet. Målet er 90% gjennomført.

TESS skal være en «lærende organisasjon» som skal møte fremtiden med endringer i raskt tempo. Gjennom opplæring og utvikling satser vi bevisst på folk i eget hus og forfremmer gjerne våre egne ansatte. Nøkkelkompetanse i organisasjonen vurderes minimum en gang per år i ledelsens gjennomgang.

TESS Academy tilbyr også kurs til kunder og samarbeidspartnere som fører kostnadsbesparelser og økt oppetid på enkelte områder.

 

Ledelse og lederskole 

TESS-lederskolen er en viktig arena for å fremme lederskap av høy kvalitet, noe vi ser på som nøkkelen til suksess i et voksende konsern og med et komplekst arbeidsmiljø. Satsingen er designert for å utvikle ledere som ikke bare er dyktige i strategisk og operasjonell ledelse, men som også mestrer kunsten å bygge og opprettholde sterke relasjoner. Ved å investere i en intern lederskole, viser vi vårt engasjement for kontinuerlig utvikling og kompetanseheving, samtidig gir vi våre ansatte muligheten til å vokse og utvikle seg, noe som styrker deres lojalitet og tilfredshet.  

 

TESSlederskolen 2023 - original

TESS ledere skal: 

  • Skape resultater gjennom andre 
  • Oppnå gode resultater for firma 
  • Gå foran, statuer eksempler og vær et godt forbilde 
  • Være lærer og lære for live

 

Tor Stian Hedlund er teamleder i TESS Logistikk, og gjør seg følgende refleksjoner om TESS lederskolen som han nylig deltok på: 
 
Det å kunne dele erfaringer med andre ledere som har vært i lignende situasjoner som meg, og høre hvordan de har håndtert dem, har vært svært verdifullt. Jeg har fått mange nyttige tips til hvordan håndtere vanskelige personalsaker. Å få innsikt i hvordan ledere jobber i andre deler av virksomheten har også vært svært lærerikt. Jeg har fortsatt mye å lære, og selv om jeg har kommet langt, er jeg langt fra ferdig utlært. Jeg har fått verdifulle verktøy fra det faglige innholdet i programmet som jeg bruker i det daglige. 

 

 

Vil du vite mer om mulighetene i TESS?
Ta kontakt med:


Helge Guthormsen1.png

 

Inger Lise Caspersen
Direktør HR, lønn og HMS-K

+47 90 17 82 03

ingerlise.caspersen@tess.no

Kontakt oss