Onboarding

Gode onboardingrutiner er sentralt for å sikre at nyansatte raskt tilpasser seg TESS og sine roller.

En viktig del av vår strategi er å arrangere introduksjonssamtaler med relevante nøkkelpersoner i organisasjonen. Disse samtalene gir nyansatte muligheten til å bli kjent med viktige kollegaer, forstå avdelingens mål og prosesser, og få innsikt i bedriftens kultur og verdier. 

Gjennom direkte dialog med erfarne medarbeidere og ledere kan nyansatte raskt få svar på spørsmål, lære om beste praksis og få en bedre forståelse av hvordan deres arbeid bidrar til bedriftens overordnede mål. Dette fremmer en følelse av tilhørighet og gjør det lettere for nye ansatte å komme raskt i gang med sine oppgaver. 

 

 


Arooj
Innkjøper

 

- Jeg er nyutdannet, og visste ikke hva jeg kunne forvente da jeg begynte i TESS, men det har vært en fantastisk start. Alle kollegaene mine er imøtekommende og tilgjengelige for spørsmål. Jeg opplever at jeg er en prioritet, og har fått en grundig introduksjon ved relevante nøkkelpersoner. Mine kollegaer er enkle å kommunisere med og svært forståelsesfulle. Dette gjør arbeidsdagen god, og gir meg trygghet til å stille spørsmål og si ifra. Både opplæring og oppfølging er svært god, og jeg føler meg klar til å starte karrieren i TESS, bygge opp egen kompetanse, og bidra til at TESS når sine mål.