Arbeidsglede og trivsel

Jobben skal ikke bare være et sted hvor vi gir en ytelse eller ressurs til arbeidsgiveren. Den skal også være helsefremmende. Kun ved å øke kompetansen rundt hva som skaper trivsel på en arbeidsplass, er vi et skritt nærmere målet.

I TESS er trivsel en viktig del av kulturen. Fokus og mål om å opprettholde positive holdninger som er konstruktivt for bedriften. Ved hjelp av samhold og åpen dialog øker vi de gode forholdene som gir oss daglige gode opplevelser.

Sentralt og regionalt er det opprettet funksjonærforeninger som arrangerer turer og sammenkomster for de ansatte. Foreningene har som formål å skape et bedre miljø og kulturelle verdier. 

 

Seniorpolitikk

Seniorpolitikk, også kjent som ansiennitetspolitikk, er en viktig del av vår bedriftskultur. Seniorer bringer med seg verdifull erfaring og kompetanse som bidrar til trygghet og stabilitet i organisasjonen, og deres innsikt og kunnskap er uvurderlige ressurser som sikrer kontinuitet og kvalitet i arbeidet vi utfører. 

I TESS har vi en inkluderende tilnærming, hvor ansatte kan jobbe så lenge de ønsker og er i stand til å bidra. Vi har erfart at denne tilnærmingen gir flere fordeler; det sikrer stabilitet i staben, gir en god overlapp mellom generasjoner, fremmer trivsel på arbeidsplassen, og skaper en trygghetsfølelse både for ansatte, leverandører og kundene våre.

 

3 x Jølberg - Large - Large

 

 

Vil du vite mer om mulighetene i TESS?
Ta kontakt med:


Helge Guthormsen1.png

 

Inger Lise Caspersen
Direktør HR, lønn og HMS-K

+47 90 17 82 03

ingerlise.caspersen@tess.no

Kontakt oss