HMS og vern

TESS tilbyr en stor bredde innenfor PPE, alt fra personlig verneutstyr til sveiseavskjerming og avanserte sveiseavsug (prosessavsug). Vi har stort fokus på HMS for å bistå til å redusert sykefravær, økt trivsel og forbedret produksjonskvalitet.