Loading image...

Integrerte forsyningsløsninger

Sikrer oppetid og reduserer kostnaderAutomatisert varepåfylling, kostnadseffektivt innkjøp og smart lagerstyring for økt produktivitet og sikker oppetid.

 Fordeler

Bilde av personer som står forran TESS bygg


Effektiv lagerstyring


→   Automatisert påfylling og tilgang til varer hele døgnet

→   Se lagerbeholdning live

→   Måling av omløpshastighet sikrer riktige varer på lager til enhver tid

→   Planlegg lagerbeholdning basert på historiske data

 

Kjente merkevarer


Direkte kostnadsføring


→   Automatisk kostnadsføring på riktig prosjekt og personell

→   Samlefaktura sendes først etter uttak

→ Unngå kapitalbinding i varelager

Slangesko 2.jpg


Tilgangsstyring


→   Gi tilgang til riktige medarbeidere

→   Del tilgang med underleverandører og samarbeidspartnere 


Redusert miljøavtrykk


→   Færre transporter

→   Redusert forbruk gjennom forbrukskontroll

→   Mindre svinn

 
Loading image...

Utstyrskontroll

 

  • Hold oversikt over utstyret gjennom hele livssyklusen

  • Sett opp vedlikeholdsplaner basert på garantier, avtaler og serviceintervaller

  • Spor utstyret med strekkoder eller RFID-tags for rask inn- og utsjekk

  • Tilordne utstyr til spesifikke ansatte for bedre organisering og ansvarliggjøring

  • Administrer utstyret fra nettleser eller mobilapp

 

Skalerbare løsninger


Løsningene kan brukes alene eller i kombinasjon med hverandre. 

 

TESS forsyningsløsninger OrdreApp (1)-1.png


App og scanner

App som leser uttak eller dedikert RFID-scanner. TESS forsyningsløsninger PartnerSkap (2)-1.png


PartnerSkap

Skap med som leser RFID tager når døren er lukket. Brukeren åpner skapet med ID-kort og forsyner seg av innholdet. Når døren lukkes leser skapet innholdet og registrerer hva som eventuelt er borte.

 

 

 

TESS forsyningsløsninger GATE (1)-1.png


TESSgate

Sluse med dør i begge ender. Når brukeren går inn i slusen å begge dørene er lukket leser systemet RFID-taggene. Når dette er gjort, kan brukeren åpne neste dør og gå ut.


 

 

TESS forsyningsløsninger PartnerShop (2)-1.png


PartnerShop

Hvis behovet er stort nok oppretter vi et eget fullverdig servicesenter inne på anlegget, som kan bemannes med våre fagfolk.


 

 
Les mer
Loading image...

Noen av våre prosjekter

Les mer
 

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?


Kim Hagen
Salgsdirektør
+47 930 98 900
kim.hagen@tess.no
Kontakt


Atle Hjelm-Pedersen

Project Manager
+47 934 33 736
atle.hjelm-pedersen@tess.no
Kontakt

 

Hvordan fungerer RFID?

IF_pressentasjon_IM2024_screen-5-beskjært.png

En RFID-leser sender radiofrekvenssignaler (RF) via en antenne. Antennen utstråler RF-energien, og den absorberes av RFID-etiketten som er festet til produktet. Etiketten bruker den absorberte energien til å returnere data fra den innebygde brikken. Det returnerte RF-signalet (EPC-data) fanges opp av leserens antenne og dekodes av leseren. Et tilkoblet system mottar de dekodede (EPC-dataene).