Loading image...

Ubemannet bunkring

 
Loading image...

TESS har utviklet et konsept som muliggjør bruk av en fjernstyrt lasteslange mellom forsyningsfartøy og oljeplattformer. Løsningen legger til rette for ubemannede og lavbemannede installasjoner til havs.

Ved å overføre flere medier samtidig i én multiline bundel fra forsyningsfartøyet forbedres HMS aspektene, samtidig som det oppnås en raskere overføring – uavhengig av værforholdene.

Løsningen er tilpasset fra 1 linje til det antall som er nødvendig og leveres i lengder opp til 120 meter, slik at forsyningsfartøyet kan ligge på trygg avstand – selv i røff sjø.

 

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?

 


Lars-Otto Fredriksen
Direktør slanger og ledningskomponenter

+47 957 67 695

lars-otto.fredriksen@tess.no

Kontakt oss