– TESS har vært en viktig støttespiller

Bremnes Seashore og TESS har et godt og fruktbart kundeforhold. I februar 2019 inngikk selskapene sist en rammeavtale om forbruksmateriell som omfatter blant annet arbeidsklær, verneutstyr og verktøy. Vi tok en kort prat med innkjøpsleder digitalisering Mikael Søgaard og HMS-sjef Silje Kathrine Alvsvåg hos Bremnes Seashore for å høre om deres erfaring med TESS.

Loading image...

Hvorfor valgte dere TESS? 

Mikael: – TESS hadde en proaktiv tilnærming som vi satt pris på, og vi fikk et godt kommersielt tilbud fra TESS. I tillegg har de lokasjoner i nærheten av våre avdelinger som Tau og Hardanger, så alle ting lå til rette for et godt samarbeid.  

Silje: – Vi fikk egentlig servert TESS på et fat, da avtalen ble forankret hos innkjøpsavdelingen. TESS har levert klær og utstyr til våre avdelinger som er tråd med våre ønsker og behov.   

 

Har dere vært fornøyde med servicen og produktene fra TESS? 

Mikael: – Så absolutt. Siden september har vi hatt over 1400 transaksjoner, og i nærmere 80 prosent av tilfellene går ordrene digitalt og direkte. I de tilfellene det har dukket opp problemstillinger, har TESS vært raske på ballen og løsningsorienterte. 

Silje: – Ja, det har vi. Tilbakemeldingene fra avdelingene er positive. Det som har vært av klager er raskt håndtert. I tillegg er servicesentrene til TESS i nærhet til våre lokasjoner, som gjør at varene blir hurtig levert.  

Både Søgaard og Alvsvåg har hatt tett dialog med Njål Tvedt, som til daglig er KAM i Havbruk og Fiskeri-segmentet i TESS. Begge er fulle av lovord om sin kontaktperson. 

– Jeg har hatt god kontakt med Njål siden starten av samarbeidet, og han er på ballen for å løse problemer når de oppstår. Som eksempel nå i koronatiden har vi vært sterkt avhengige av munnbind og annet smittevernsutstyr for å holde produksjonen i gang, har Njål og TESS stått på og vært en viktig støttespiller for å innhente disse produktene i en sårbar tid, forteller Søgaard.   

– Njål og de vi har hatt kontakt med fra TESS er raske til å finne løsninger og gir seg ikke før jobben er gjort, supplerer Alvsvåg.   

Bremnes Seashore er blant verdens ledende leverandører av oppdrettslaks, med over 80 års erfaring innen virke. Selskapet driver 23 oppdrettsanlegg i ni ulike kommuner på Vestlandet.  

TESS takker for tillitten og ser frem til et fortsatt givende og godt kundeforhold med Bremnes Seahore. 

.