Nanoboblegenerator

Forbedret oksygen innløsning, vannkvalitet og foringsforhold

Nanoboblegenerator fra TESS gir rask og stabil innløsning av oksygen over tid. Det maksimerer fiskevekst til lavest totalkostnad gjennom bedre vilkår for avlusing, forbedret vannkvalitet og foringsholdhold, i tillegg til lave driftskostnader.


Nanoboblegeneratoren er et system som enkelt integreres med væskegjennomstrømning og konverterer bulkoksygen til nanobobler.


Negativt ladede nanobobler har nøytral oppdrift og forblir lenge i vann. Dermed virker de som et batteri som leverer oksygen til hele vannmassen. Oksygen forbrukes over tid, men nanoboblene fortsetter å innløse ny oksygen etter hvert som oksygenet ellers forbrukes, og innløsningen opprettholder optimale nivåer.


Fisk som står tett i en merde eller tank, eller flyttes via slange, vil derfor få større mengde oksygen over lenger tid enn andre metoder.


Se brosjyre  

 

 

Grunnleggende om nanobobler

Det er plass til ca. 64 millioner nanobobler i en mikroboble. Nanobobler har et høyt internt trykk som gir en hard, ladet overflate. Det gir en høy innløsningseffekt av oksygen på 85%.

 

Maksimering av fiskevekst og reduksjon av kostnader

 

Bilde av personer som står forran TESS bygg
Økt effektivitet

 

Økt overlevelse ved avlusning

Økt vekstrate

Forbedret gjellehelse

Økt tetthet og kvalitet på biomasse

Økt H2O-oksidering

Renere og forbedret RAS-prosessKjente merkevarerBrukervennlig

Enkel å insallere

Integrasjon mot eksisterende systemer

Ingen bevegelige deler

Lavt vedlikehold

Kan brukes horisontalt og vertikalt 

Kan brukes i både fersk- og sjøvannKjente merkevarerBærekraft

Redusert energiforbruk

Redusert dødelighet

Reduserte nivåer av nitrogen og giftstoffer

Redusert dannelse av biofilm

Redusert utslipp av CO2 

Redusert ventetid ved avlusing

 

 

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?

 

 


Elias Rasmussen
Segmentansvarlig Havbruk og fiskeri
+ 47 482 83 396
elias.rasmussen@tess.no
Kontakt


Siw Kjær

Salgskoordinator sr.
+47 960 08 056
siwinger.kjaer@tess.no
Kontakt