Food Line kulelager

Matvaresikre kulelager med hygienisk design

Komplett serie med unike Blue Range kulelager for næringsmiddelproduksjon. Smørefrie løsninger med spesiell design for proaktiv mattrygghet.

Smørefrie lagre gir forlenget levetid, samtidig som kostnader til smøring og vedlikehold elimineres og reduseres. 

Se brosjyre