Bærekraft/HMS-kvalitet

Som Norges ledende totalleverandør av driftskritiske produkter og tjenester, følger et stort ansvar og stor påvirkningskraft. Vi kan og skal påvirke hele verdikjeden til fordel for FN`s bærekraftsmål, som reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

TESS bærekraftstrategi omfatter også disse tre dimensjonene.

Sosiale forhold, miljø og økonomi

Bærekraft påvirker alt vi gjør! Det er menneskene som skal levere og skape resultatene – for kunder og samarbeidspartnere. Menneskene er vår viktigste ressurs! Hvor trivsel, trygghet og skadefrie arbeidsplasser er viktigst.

Samtidig skal vi gjøre vårt for å sikre bærekraftige samfunn, påvirke miljøet minst mulig og sikre ansvarlige innkjøp.

Målet er null skader på mennesker, miljø og materiell.

Kundeløftet - kunden skal komme tilbake, ikke produktene - er en del av vår kultur. Dette lykkes vi med ved å forenkle kundens hverdag, hvor lønnsomhet ligger til grunn for en bærekraftig utvikling.

Produkter fra anerkjente kvalitetsleverandører prioriteres, hvor målet er lengst mulig levetid. Tjenestene er spisset for å sikre økt oppetid og fortjeneste hos våre kunder.

Uavhengighet, nøkternhet, og selvråderett skal kjennetegne TESS. Tilgjengeligheten for våre kunder skal alltid være 24/7. Som firma skal vi være politisk uavhengig og nøytrale.

Medlemskapet i Etisk handel Norge sikrer at vi jobber i tråd med de høyeste internasjonale standardene.

Gjennom Stiftelsen Erik Jølberg sikres det at alle verdiskapende aktiviteter i TESS kommer det norske samfunn til gode. Barn og ungdom prioriteres i overskuddsdisposisjonen etter at alle skatter og avgifter er betalt. Dette skaper også store økonomiske ringvirkninger for våre leverandører og samarbeidspartnere.

TESS gjør som vi har gjort i over 50 år, vi bygger tillit til kundene gjennom handling. Vi skal alltid strekke oss litt lengre. Det motiverer og engasjerer oss til å alltid være foran. Det er vår suksessfaktor.

Verdiskapning for våre kunder og lokalsamfunnet har vært fokus siden oppstarten. Målet er å fortsatt være i front og skape verdier i en tid med store endringer. Vårt fokus på bærekraftig utvikling, innovasjon, miljø og kvalitet – skal gjøre våre kunder trygge i valget av TESS som leverandør.

 

Aktsomhetsrapport

 

Bærekraftrapport forside 2023 - thumbnail BIT_Bærekraftsrapport 2022 - thumbnail BIT_Bærekraftsrapport 2021 - thumbnail

2023

2022

2021

imagec1q1l.png