Medarbeidere i fokus

Firmaets målsetting er null skadetilfeller og maksimal tilstedeværelse. Vi skal derfor i vårt daglige arbeid hindre enhver form for ulykke, helseskade og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skjer gjennom vårt internkontrollsystem hvor sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og følges opp på lik linje med service, teknikk og økonomi.

Ansvaret for å ivareta helse, miljø og sikkerhet er et ledelsesansvar, men alle ansatte i TESS bidrar i arbeidet. TESS skal ha kompetente ansatte som ønsker å gjøre en god jobb og bidra til å skape godt omdømme hos kunder og myndigheter, med fokus på Rett person på rett plass, og alltid tilgjengelighet for kundene.

 

Kompetanse

Alle ansatte i TESS gjennomgår kompetanse og opplæringsprogram basert på roller definert i kompetansematrise. Vi benytter Training portal som system for registrering av kompetanse i bedriften. Både praktisk og formell kompetanse blir registrert. Kompetansegraden i TESS blir målt fra systemet.

I TESS setter vi ambisiøse kompetanse­mål og -kravene øker kontinuerlig. Vi implementerer stadig nye oppgaver inn i de forskjellige rollene, eksempelvis u­­t­videt og økte krav til slangekompetanse.

 

Medarbeidere i fokus_figur1.png

 

Opplæring og utvikling

Vi er opptatt av å investere i våre ansatte, og har fokus på opplæring og utvikling. Dette innebærer ikke bare at medarbeiderne får utvikle seg i jobben sin, men det fører også til mer engasjement og motivasjon.

 

«Fagfolk på begge sider av disken»

Kontinuerlig læring og kompetanseheving er et av de viktigste tiltakene for de ansatte for at kundene og TESS skal lykkes med konkurransekraft og vekst. Alle ansatte i TESS gjennomgår kompetanse og opplæringsprogram basert på roller definert i kompetansematrise. TESS benytter Trainingportal som system for registrering av kompetanse i bedriften. Både praktisk og formell kompetanse blir registrert. Kompetansegraden i TESS blir målt fra systemet. Målet er 90% gjennomført.

TESS skal være en «lærende organisasjon» som skal møte fremtiden med endringer i raskt tempo. Gjennom opplæring og utvikling satser vi bevisst på folk i eget hus og forfremmer gjerne våre egne ansatte. Nøkkelkompetanse i organisasjonen vurderes minimum en gang per år i ledelsens gjennomgang. TESS Academy tilbyr også kurs til kunder og samarbeidspartnere som fører kostnads­besparelser og økt oppetid på enkelte områder.

 

Sterk vekst i antall gjennomførte e-læringskurs

7.700 e-læringskurs ble gjennomført i løpet av 2022 fordelt på ca. 1200 TESS-ansatte i Norge. Det er en ­betydelig økning fra 5.516 året før.

Dette kommer i tillegg til tradisjonelle klasseromskurs og webinarer. Vi fortsetter utviklingen, vårt slagord er «fagfolk på begge sider av disken» og det skal vi leve opp til. Derfor satser vi på nye kurs og opplærings­program i 2023, spesielt innenfor slanger i kombinasjon med ­besparelser for kundene.

 

Rekruttering og kompetanseløft

TESS Vest satser for fullt på rekruttering og læreplasser.

Det er viktig for oss å tiltrekke oss nye, unge folk gjennom å tilby læreplasser. Resultatet er at vi har mange med­arbeidere med fagbrev i regionen. TESS er en salgs­organisasjon, og vi ønsker å gi våre medarbeidere relevant og dokumentert utdanning. En stor del av medarbeiderne våre har allerede tatt fagbrev som praksis­kandidat hos oss, og nå er vi i gang med en ny gjeng flotte medarbeidere som skal ta fagbrev i salgsfaget. Vi er en stolt lærebedrift og har i tillegg fem lærlinger i TESS Vest as i fagene kontor, logistikk og industrimontør. Vi vet at flere vil følge på etter hvert, målet nå er at flere hos oss tar industrimontørfagbrev.

Logistikk-11.jpg - original - original


Mot fagbrev for ti nye lagermedarbeidere

En ny gruppe er i gang med voksenopplæring på veien mot fagbrev i logistikk og tittelen logistikkoperatør. 6. desember presenterte 10 lagermedarbeidere resultatet av gruppearbeid med forslag til hvordan TESS kan jobbe smartere og mer bærekraftig - fra inngående til utgående logistikk.

TESS satser på kompetanseheving i alle ledd, tidligere har 11 lagermedarbeidere bestått fagprøven i logistikk. I slutten av august startet en ny gruppe på ti med­arbeidere med undervisning som avsluttes med eksamen i juni og fagprøve juli/august. Da kan de som får bestått, og som har fem års praktisk erfaring fra lager og logistikk, titulere seg «logistikkoperatør».


Skreddersydd opplæring

Nytt i 2022/2023 er at innholdet i undervisningen er laget av og for TESS, i samarbeid med og godkjent av Folkeuniversitetet Sør. Undervisningen tar for  seg alle prosessene fra vi tar imot varen til varen er hos kunden. Den ansatte skal lære seg alle prosessene derimellom. Resultatet er et godt gjennomarbeidet undervisningsopplegg som er skreddersydd våre forhold og kompetansebehov.

Tirsdag 6.12 presenterte kandidatene sine løsningsforslag til hvordan lageret kan arbeide smartere og mer effektivt. Her var det mange gode innspill til forbedringstiltak med ulike innfallsvinkler: «Reolsikring og faste varelokasjoner», «Opplæringsplan utgående logistikk» og «Beredskap, opplæringsplan og avvikshåndtering». Deltagerne fikk både spørsmål og konstruktive kritikk i retur fra teamlederne, lagersjef, avvikssjef, prosjektleder og lagerleder.

Forslagene forplikter

Dette er ikke bare ord, men tiltak som skal følges opp i hverdagen. Nå blir de talspersoner på «gulvet» for forbedringsforslagene med ansvar for å spre de gode holdningene.

 

 

 

Har du spørsmål ta kontakt med:

Helge Guthormsen1.png

 

Inger Lise Caspersen
Direktør HR, lønn og HMS-K

+47 90 17 82 03

ingerlise.caspersen@tess.no

Kontakt oss